Millä keinoilla Helsingin kaupunki houkuttelee töihin?

Hesarin kaupunkitoimitus kirjoitti 12.10 Helsingin lastensuojelun tilanteesta otsikolla ”Itä tyhjeni lastensuojelun työntekijöistä”. Kaupungin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa on krooninen työntekijävaje. Nyt perhe- ja sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöitä haetaan talkoisiin tekemään palvelutarpeen arviointeja lisä- ja ylitöinä, jotta lain edellyttämissä määräajoissa pysytään. Helsingin kaupungilla on ollut mahdollisuus ratkaista lastensuojelun ja muidenkin sosiaalityön sektoreiden henkilöstöpulan ongelmia korjaamalla sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaaliohjaajina toimivien sosionomien palkkoja.

Työnohjaus on sosiaalialan vaativissa tehtävissä välttämätöntä, ei mikään houkutin

Lastensuojelun johtaja Nummikoski kommentoi, että Helsingissä houkutellaan töihin myös mahdollisuudella työnohjaukseen, koulutukseen ja työhön osana moniammatillista tiimiä. Nämä ole houkuttimia, vaan vaativaan työhön kuuluvia tavanomaisia tukitoimia. Työnohjaus on sosiaalialan vaativissa tehtävissä välttämätöntä työntekijän jaksamisen kannalta, koulutus on lakisääteistä ja moniammatilliset tiimit ovat olleet käytössä sosiaalialalla noin kaksikymmentä vuotta. Itä-Helsingin vaativa tilanne ja henkilöstön rekrytointiongelmat ovat olleet tiedossa ainakin kolmekymmentä vuotta.

Pääkaupunki on luottanut vuosikymmeniä omaan vetovoimaisuuteensa rekrytoinnissa. Naisvaltaisen alan palkkapolitiikassa on tosiasiassa luotettu ajatukseen paremmin ansaitsevan puolison työmahdollisuuksista, ja että rekrytoituminen kaupungin palvelukseen olisi siten pysyvästi turvattu.

Helsingin  palkkataso on ylittänyt työntekijän kipukynnyksen

Elinkustannuksiltaan korkean Helsingin kaupungin työantajana maksama alhainen palkkataso on ylittänyt perheettömän yksin asuvan työntekijän kipukynnyksen. Talentian (2017) julkaiseman Sosiaalityön työpaikkojen houkuteltavuus -selvityksen mukaan Helsingin kaupungin kuukausipalkkojen voidaan katsoa olevan vähintään 500-600 euroa jäljessä houkuttelevan rekrytoinnin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta.

Urakointi lisätöillä kasvattaa jaksamisen ongelmia

Helsingin kaupunki on myöntänyt sen, että lastensuojelussa ei asiakasmäärään suhteutettuna ole riittävästi lastensuojelulain edellyttämiä laillistettuja sosiaalityöntekijöitä. Kun lastensuojelulain edellyttämiä määräaikoja ei voida saavuttaa, pyydetään muista yksiköistä työntekijöitä tekemään ruuhkautuneita töitä lisätyönä. Tällaisella toimintatavalla on työsuojelullinen ulottuvuus: työhyvinvointitutkimusten tulokset osoittavat, että kuormittavilla aloilla jaksamista tukee parhaiten pysyminen sovitussa viikkotyöajassa ja sitä seuraavassa toipumisessa ennen seuraavaa työviikkoa. Urakointi lisätöillä kasvattaa jaksamiseen liittyviä ongelmia, sekä siirtää perusongelman ratkaisua, joka on kilpailukykyinen palkka, kohtuullinen asiakasmäärä ja hyvät työskentelyolosuhteet.

Helsingin kaupungin on herättävä unestaan vetovoimaisena ja houkuttelevana työantajanaja ja korotettava pysyvästi ja riittävästi sosiaalityöntekijöiden sekä sosionomien palkkoja vastaamaan työn vaativuutta ja turvaamaan koulutetun työvoiman saatavuutta. Monet naapurikaupungit ja pienetkin kunnatkin ovat jo tähän kyenneet. Miksi Helsinki ei kykene?

Alpo Heikkinen