Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki turvataan perhekeskuksissa

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jota toteutetaan monialaisesti. Talentia oli vahvasti mukana sosiaalihuoltolain valmistelussa ja piti huolen siitä, että kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalityön rooli määriteltiin tasavertaiseksi psykologian ja lääketieteen kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisen ydintiimin muodostavat laillistetut sosiaalityöntekijät ja psykologit sekä lasten- ja nuorisopsykiatrit. Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan syventävää koulutusta arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan, terapeuttiseen työotteeseen ja kuntoutukseen.

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus supistui vuoden 1984 kasvatusneuvolain kumoamisen jälkeen, kunnes se lopetettiin kokonaan keväällä 2010. Kun pätevyysvaatimus kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksesta poistui ja koulutusta ei enää ole, ei kasvatus- ja perheneuvonnan osaamisvaatimuksiakaan ole enää selkeästi määritelty.

Pidänkin erittäin merkittävänä, että THL julkaisi kesällä 2018 Kasvatus- ja perheneuvonta – työnsisältöjen, tehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely -paperin. Määrittelyjen lisäksi henkilöstön ammatillisen osaamisen ja syventävän ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulee koordinoida valtakunnallisesti. Tulee löytää ratkaisuja, joilla varmistetaan syvempi ammatillinen osaaminen kasvatus- ja perheneuvonnassa koko maassa.

Osaamisen sekä riittävän palveluvalikoiman luominen ja kehittäminen edellyttää riittävän suuria yksiköitä. Lapsen ja perheen tarvitsema kasvatus- ja perheneuvonnan riittävä tuki voidaan turvata tulevissa perhekeskuksissa. Se edellyttää sitä, että teitä kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöitä palkataan niihin riittävästi ja kilpailukykyisellä palkalla. Työnantajan on huolehdittava myös koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Tässä tehtävässä meillä riittää töitä siirryttäessä 2020-luvulle!

Onnea Kasvatus-  ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijät ry:lle 50-vuotisjuhlan johdosta!

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja