Jokainen lapsi on laadukkaan varhaiskasvatuksen arvoinen

Ei leikkirahaa -kansanliike järjestää valotapahtuman lasten oikeuksien päivänä 20.11. muistuttaakseen jokaisen lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Talentia on mukana tapahtumassa ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa kokoaikaiseksi

Tuoreen varhaiskasvatuslain mukaan kaikille lapsille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. Kuitenkin samaan aikaan rajoitetaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen huoltajien työllisyys- tai opiskelutilanteen perusteella. Ei ole lapsen edun mukaista, että oikeus varhaiskasvatukseen rajautuu perheen tilanteen mukaan.

Päiväkotien ryhmäkokoja tulee pienentää

Kasvattajien ja yli kolmevuotiaiden lasten suhdeluku tulee palauttaa 1/7, kuten se oli ennen varhaiskasvatuslain muutoksia. Mitoituksessa tulee huomioida erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja säätää selkeästi siitä, miten heidät otetaan huomioon kasvattajien ja lasten suhdeluvussa. Vuorohoidossa tulee olla oma henkilöstömitoitus.

Päiväkotien korkeiden käyttöasteiden tavoittelu yhdistettynä voimassa olevaan kasvattaja-lapsi-suhdelukuun on osoittautunut laadun kannalta huonoksi. Henkilöstön riittävyyden seuraaminen on vaikeaa, kun henkilöstömitoitusta tarkastellaan päiväkoti- eikä lapsiryhmäkohtaisesti. Laittomien suhdelukujen välttämiseksi kasvattajia siirtyy päivän mittaan omasta lapsiryhmästä tuuraamaan sinne, missä henkilöstöä on liian vähän.  Tällainen toimintatapa vaikeuttaa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen pedagogisen toiminnan toteuttamista ryhmissä. Henkilökunnan siirtyminen ryhmästä toiseen myös heikentää lapsille tärkeää vuorovaikutussuhteiden pysyvyyttä.

Työn vaativuutta vastaava palkka takaa varhaiskasvatuksen laadun ja pysyvyyden

Se, että lastentarhanopettajien palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja tehtävään vaadittua koulusta, näkyy vaikeuksina palkata päiväkoteihin osaavaa ja työssä pysyvää henkilöstöä. Talentia ja Ei leikkirahaa -kansanliike vaativat, että lastentarhanopettajien palkkaus tulee olla vähintään 3000 euroa, jotta varhaiskasvatuksen laatu pystytään turvaamaan.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja