Etätyöstä on nyt keskusteltava sosiaalialalla

Poikkeustila, jossa elämme koronaviruksen takia, on saanut ihmiset miettimään työn tekemisen tapoja uudesta näkökulmasta. Etätyön tekeminen on jo rutiinia monilla aloilla ja osin myös sosiaalihuollon työpaikoilla.

Elämme yhteiskunnassa, jossa myös sosiaalipalveluiden osalta on meneillään työn murros. Esimerkiksi digitaaliset palvelut ja sähköiset prosessit ovat viime vuosina yleistyneet ja monet asiakkaatkin haluaisivat lisätä asiointiaan verkossa.

Joillakin työpaikoilla etätyömahdollisuudesta ei ole suostuttu edes keskustelemaan, vaikka työtehtävä voitaisiin toteuttaa osittain etänä, varsinkin näin poikkeusoloissa.

On toki hyvä muistaa, että poikkeustilanteessakin työnantajalla on direktio-oikeus eli oikeus päättää missä, milloin, miten ja millä välinein työtä tehdään.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on juuri julkaissut kuntien osalta etätyöraportin, jossa tuodaan esiin, että työantajilla on todellisia kannustimia etätyön edistämiseen: toimitilakustannukset pienenevät, henkilöstön rekrytointi ja avainhenkilöiden pitäminen palveluksessa helpottuvat, erityisosaamisen hankkiminen mahdollistuu, henkilöstö motivoituu ja tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät.

Etätyö edistää työntekijän työelämän laatua, työntekijän itsenäisyyttä ja työmarkkina-asemakin paranee. Sillä voidaan myös vähentää työmatkaliikennettä, mikä tässä tilanteessa on kaikkien etu.

Joten jos teidän työpaikallanne ei ole koskaan tehty vielä etätyötä, niin kannustan sekä työnantajia että työntekijöitä sosiaalialalla: olkaa rohkeita ja lähtekää kokeilemaan etätyötä askeleittain esimerkiksi tiimipalavereiden tai kirjaamisien osalta.

Tai käykää edes avointa keskustelua työyhteisössänne siitä, onko työssänne jotain, jota voisi etätyönä toteuttaa.

Etätyön tekeminen voi erityisesti tässä tilanteessa antaa työntekijöille tunteen siitä, että heihin luotetaan ja heidän työturvallisuudestaan välitetään.

Molemminpuolinen läpinäkyvyys työssä on tärkeää luottamuksen rakentumisen kannalta. Etätyön tekeminen kaikissa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, olisi nyt vastuullinen teko yhteiskuntaamme kohtaan.

Talentia peräänkuuluttaakin esimiesten ja työntekijöiden yhteistyön voimaa. Olemme tällä hetkellä siinä tilanteessa, jossa kukaan ei tiedä poikkeustilan kestosta. Yhteistyö ja avoin keskustelu on ainoa mahdollisuus työn kehittämiseen, kehittymiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Me Talentiassa olemme siirtyneet lähes kokonaan etätyöhön ja haastamme jokaisen työpaikan miettimään etätyön mahdollisuuksia jokaisen työtehtävän kohdalla. Ymmärrämme hyvin, että kaikkea työtä ei voi tehdä etänä, mutta tiedämme, että monia työtehtäviä voi.

Toivomme, että käytte työprosessit läpi ja otatte mukaan työpaikkanne tietoturvallisuusvastaavan pohtimaan etätyöhön liittyviä tietoturvariskejä juuri teidän työnne näkökulmasta.

Olkaa rohkeita ja opettakaa myös asiakkaitanne etäasiakastyöhön, jotta digivälineet tulevat tutuksi. Nyt on hyvä aika lähteä opettelemaan digiajan väyliä niiden asiakkaiden kanssa, joilla on siihen mahdollisuus ja riittävä taito.

Aloittaa voi vaikka siitä, että järjestää asiakastapaamisen videopuheluna huomioiden tietoturvavaatimukset sekä sen, että asiakas haluaa ja pystyy käyttämään tapaamisessa käytettävää ohjelmistoa.

Tutustu Työturvallisuuskeskuksen Etätyössä turvallisesti -oppaaseen.


Jotta etätyö on mahdollista, työnantajilla pitää olla:

 • Etätyötä varten organisaation etätyöohje
 • Virtuaaliset työtilat
 • Toimivat etätyövälineet
 • Tietosuoja kunnossa; tietosuojan näkökulmasta on järkevää, että etätyötä varten on erillinen työhuone kotona
 • Osaaminen etätyön johtamiseen, kouluttamiseen ja avoimeen keskusteluun työyhteisössä siitä, mitä etätyö on

Tietosuojan varmistaminen etätyössä ja etäasiakastapaamisissa

 • Varmista tietoturvavastaavan kanssa, mitkä ovat sinun työsi tieturvariskit
 • Ota huomioon työntekijän yksityisyyden suoja ja asiakkaan yksityisyyden suoja
 • Varmista tietoturvallinen henkilötietojen käsittely
 • Varmista tietoturvallinen pääsy työpaikan palvelimelle ja/tai omiin/asiakkaan tiedostoihin

Etätyö pähkinänkuoressa

 • Etätyö on tapa organisoida työtä
 • Etätyötä tehdään jossain muualla kuin työnantajan tiloissa
 • Etätyön kautta on saavutettavissa monia hyötyjä
 • Etätyön tekeminen ei sovi kaikkiin työtehtäviin
 • Etätyön tekeminen ei sovi kaikkiin työskentelytapoihin
 • Etätyön tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista
 • Etätyön teettäminen on työnantajalle vapaaehtoista
 • Etätyö voi olla säännöllistä tai satunnaista
 • Etätyön tekeminen ei vaikuta työntekijän asemaan

Kolme pointtia etätyöhön

 1. Tauota. Muista etätyössäkin tauottaa työtäsi, ettet kuormitu liikaa.
 2. Liiku. Huolehdi työergonomiasta ja liiku välillä.
 3. Pidä yhteyttä kollegoihisi. Etätyössä on tärkeää jakaa asioita edelleen kollegoiden kanssa, joten pidä heihin yhteyttä päivittäin ja järjestä vaikka virtuaalinen kahvitauko.

Heidi anneli Pekkarinen

Talentian erityisasiantuntija