Ammattietiikka velvoitti mielenilmaisuun

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry osallistuu aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen perjantaina 2.2.2018. Kerron lyhyesti, miksi ja miten Talentian hallitus päätyi tähän ratkaisuun – toisin kuin lähes kaikki muut akavalaiset ja STTK:laiset ammattijärjestöt.

Talentian hallitus arvioi, että työttömyysturvan aktiivimalli on arvioitava uudelleen, korjattava tai kumottava. Aktiivimalli kohtelee epätasa-arvoisesti eri elämäntilanteissa olevia ja eri puolilla Suomea asuvia työttömiä. Se kohtelee epätasa-arvoisesti Talentian työttömiä jäseniä. Lisäksi Talentian jäsenet työssään kohtaavat työttömiä ihmisiä ja heidän perheitään, joita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

Sosiaalialan koulutettujen ammattilaisten eli Talentian jäsenten eettiset periaatteet edellyttävät haavoittuvassa asemassa olevien puolustamista. Voimassa olevassa sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa on säädetty jäsenillemme ammattieettiset velvollisuudet. Niihin kuuluvat ihmisten sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Jouduimme Talentian hallituksessa puntaroimaan, onko mahdollista osallistua mielenilmaisuun, kun meneillään ovat sopimusneuvottelut ja valmistautuminen niihin liittyviin työtaistelutoimenpiteisiin. Olisimme voineet vedota tiukkaan neuvottelutilanteeseen ja jättäytyä sivuun.

Päätöksenteon hetkellä otin esille Talentian toiminnan arvot: jäsenen etu, sosiaalialan osaaminen, eettiset periaatteet. Sosiaalialan eettinen pohja velvoitti meitä tekemään päätöksen, jolla tuemme työttömiä ja työttömien oikeuksia puolustavia jäseniämme. Teimme laillisen järjestöpäätöksen, jonka mukaan työsuhteiset jäsenemme voivat käyttää oikeuttaan osallistua mielenilmaisuun. Näin suojaamme liiton työsuhteessa olevia jäseniä, jotka haluavat osallistua mielenilmaisuun työajalla.

Talentia vastustaa yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta ja tukee jäseniään, jotta he voivat toimia ammattieettisten velvollisuuksiensa mukaisesti.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja