Tiedote, Uutinen

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoihin saatava merkittävä korotus ‒ palkkataso vielä kunta-alaakin matalampi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen, sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, varhaiskasvatuksen ammattilaisten, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, palkat yksityissektorilla eivät vastaa työn vaativuutta. Ne ovat jopa matalammat kuin vastaavissa työtehtävissä julkisella sektorilla. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii tilanteen korjaamista.

‒ Yksityisellä sosiaalipalvelualalla kuukausipalkat voivat olla Talentian palkkakyselyjen mukaan peräti 200 euroa pienempiä kuntiin verrattuna. Palkat ovat matalat myös kunnissa, joten on vääryys, että samasta työstä maksetaan vieläkin vähemmän yksityisellä sektorilla, Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen sanoo.

Tilanne on heikko etenkin työvoimapula-ammateissa, kuten varhaiskasvatuksessa.

‒ On syytä muistaa, että sekä vuonna 2018 että 2020 solmituissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksissa mainitaan erikseen, että sosiaalipalvelualan palkkojen ero kuntasektorin palkkoihin kurotaan umpeen palkankorotuksin. Olemme saaneet sovittua vähintään samat korotukset kuin kuntapuolella, mutta ero on vielä selkeä ja se on kurottava umpeen, kuten on sovittu, Hyytinen sanoo.

Talentia neuvottelee parhaillaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointialan liiton kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät työskentelevät mm. yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja päiväkodeissa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyi 30.4., jolloin ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan.

Palkkaohjelma välttämätön

Talentia painottaa, että sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaongelmat saadaan kuntoon monivuotisella palkkaohjelmalla.

‒ Vain monivuotisella palkkaohjelmalla voimme parantaa selkeästi sosiaalihuollon ammattilaisten palkkoja – palkkakuoppaa ei yleiskorotuksilla kurota umpeen. Kyse on viime kädessä palkkatasa-arvosta. Samanarvoisesta työstä tulee maksaa sama palkka, työskentelet sitten miesvaltaisella insinöörialalla tai sosionomina vanhustenhuollossa tai varhaiskasvatuksessa, Hyytinen korostaa.

Tällä hetkellä naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero koko työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia.

Palkkaohjelma sisältäisi ylimääräisiä palkankorotuksia, joilla saataisiin palkat vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista. Kilpailukykyinen palkka kannustaisi työntekijöitä pysymään alalla. Nyt jo monet vastavalmistuneet miettivät alan vaihtoa, selviää Talentian kyselystä. Työntekijöiden pysyvyys olisi myös asiakkaiden etu.

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenistä 28 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla.

>> Lue lisää Talentian neuvotteluista