Uutinen

Vuosi 2020 on Talentialle neuvotteluiden, vaikuttamisen ja vaalien vuosi. Myös ilmastotyötä jatketaan

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 23.‒24.11.2019 syyskokoukseensa Helsingin Pasilaan. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toiminnan ja talouden suuntaviivat.

Vuosi 2020 alkaa Talentiassa työehtosopimusneuvotteluilla, joita käydään tammi-maaliskuussa 2020. Talentian neuvottelutavoitteet ovat kiky-tuntien poisto, sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaohjelma ja työn vaativuutta vastaava palkka. Talentia ei myöskään suostu työajan pidennyksiin. Kaikki tehty työ on oltava työaikaa. Sosiaalialalla työn kuormittavuuden kasvu ja työajan pidentäminen eivät sovi yhteen.

– Nyt on naisten vuoro! Sosiaalialan korkeakoulutetut naiset maksoivat jokainen henkilökohtaisesti tuhansia kiky-euroja Suomen viennin edistämiseksi. Näiden naisten palkka oli jo valmiiksi paljon matalampi kuin palkat miesvaltaisilla teknisillä aloilla, vaikka työn vaativuus on vähintään samaa luokkaa. Palkkatasa-arvo ei toteudu ja nyt on tekojen aika, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Vaaleja ja vaikuttamista

Neuvotteluiden lisäksi vuonna 2020 Talentian asialistalla on valtuustovaalit ja järjestön uuden puheenjohtajan valinta. Talentia vaikuttaa entiseen tapaan aktiivisesti myös monien valtakunnallisten uudistusten valmisteluun, kuten sote- ja sosiaaliturvauudistuksiin sekä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseen.

Talentian Haluamme tekoja -vaikuttamiskampanja jatkuu, ja päättäjiä kannustetaan ottamaan vastuuta heikoimmassa asemassa olevissa kansalaisista.

Lisäksi Talentiassa laaditaan työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kokema stressi kuormitus on kansainvälisesti tunnettu ilmiö. Ongelma on olemassa myös Suomessa, ja Talentiassa halutaan osaltaan sitä ratkoa ja tukea jäsenten jaksamista työssä, Talentia erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Talentia mukana ilmastokriisin vastaisessa taistelussa

Liittovaltuusto hyväksyi Talentian opiskelijayhdistys TaSOn jättämän ilmastoaloitteen Talentian toiminnan kehittämisestä entistä eettisemmäksi ja ekologisemmaksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Lisäksi liittovaltuusto päätti antaa Talentian ammattieettiselle lautakunnalle tehtäväksi täydentää sosiaalialan ammattieettisiä ohjeita ekososiaalisen sosiaalialan työn osalta.

Talentia on jo pitkään huomioinut toiminnassaan ekologisuuden ja jatkaa tätä työtä mm. vähentämällä autoilua ja lentämistä sekä lisäämällä kokouksien etäosallistumista. Lisäksi ilmastokriisi tulee olemaan vuonna 2020 käynnistettävän strategian uudistamistyön lähtökohta.

– Näen tärkeänä, että Talentia on mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Sosiaalialan eettiset periaatteet haastavat meidät toimimaan eriarvoisuutta ja syrjintää vastaan, mitä ilmastomuutos osaltaan lisää, sanoo Tero Ristimäki.

Jäsenmaksu pysyy ennallaan, vakuutuksiin parannuksia

Talentian kasvaa edelleen ja järjestön talous on vakaalla pohjalla. Tarvetta jäsenmaksujen korotuksille ei ole, joten jäsenmaksut pysyvät vuoden 2019 tasolla. Vuonna 2020 työssäkäyvän talentialaisen jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työstä poissaolevan, kuten työttömien ja äitiyslomalla olevien, jäsenmaksu on 6 euroa kuukaudessa, kuitenkin 1,35 % (enintään 45 euroa/kk) palkalliselta ajalta. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, mutta työttömyyskassaan kuuluva opiskelija maksaa mahdollisesta palkastaan saman kuin työssäkäyvä jäsen.

Talentian jäsenten vakuutusturvaan tulee parannuksia. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hoitokulukatto nousee vajaasta 3000 eurosta 5000 euroon, ja ammattihenkilöiden oikeusturva- ja vastuuvakuutus laajenee koskemaan myös alle 68-vuotiaita eläkeläisjäseniä.

Talentian vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Liittovaltuustoon kuuluu 56 varsinaista ja 64 varajäsentä. Seuraavan kerran liittovaltuusto kokoontuu 25.-26.4.2020.