Uutinen

Valtuustokuulumiset: Vuoden 2019 toiminta ja liiton uusi hallitus

Talentian liittovaltuusto kokoontui 24.‒25.11. Helsingin Hakaniemessä.

Liittovaltuustossa linjattiin vuoden 2019 toiminnan painopisteet, hyväksyttiin liiton taloussuunnitelma sekä valittiin liitolle uusi hallitus.

Talentian hallitukseen varsinaiset jäsenet vuosina 2019‒2020 ovat Jenni Karsio, Niina Eerola, Markus Virtanen, Hanne-Maria Seppälä, Heljä Siitari, Anna Isoviita, Johanna Timonen, Marjo Österberg. Hallitukseen varajäseniksi valittiin Terhi Tahvanainen, Anu Autio, Raili Airaksinen, Mirka Haili, Jenni Wiikla, Seija Hiltunen, Minna Takkunen ja Satu Lumikaarto. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Anne Rytilahti.

Keskiössä sote ja lainsäädäntömuutokset

Vuonna 2019 liiton toimintaan vaikuttavat useat lainsäädäntöuudistukset, sote-uudistus ja työmarkkinatilanne.

‒ Työ- ja virkaehtosopimukset voimassa 31.3.2020. Kunta-alan sopimusjärjestelmän uudistamisneuvottelut odottavat sote- ja maakuntavaalien ratkaisuja. Jos tulee sote, siirtyy kunnista maakuntiin paljon porukkaa, joten pitää olla uudet sopimusjärjestelmät sekä kunnissa että maakunnissa, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Talentian valvoo muutoksessa jäsentensä etuja ja vaatii mm. palkkahinnoittelun uudistamista ja selkeyttämistä johto- ja esimiestehtävissä, sosiaalityön ja sosiaalihuollon erityisasiantuntijoiden tehtävissä ja sosiaalihuollon asiantuntijatehtävissä.  Myös työn kuormitustekijöiden näkyväksi tekeminen ja mitoitussuositusten selvittäminen ja jalkauttaminen eri sektoreille on liitolle tärkeä tehtävä.

Lisäksi käsittelyyn on tulossa Talentian jäsenten työhön vaikuttavia lakeja, kuten asiakas- ja potilaslaki, asiakasmaksulaki, päihdetyön ja mielenterveyssäädösten muuttamista sekä asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki sekä sosiaaliturvauudistus. Näissä muutoksissa Talentia tehtävänä on tuoda esiin erityisesti jäsenten kannalta merkitykselliset asiat.

Myös eduskuntavaalit, uusi hallitusohjelma ja mahdollinen syksyn 2019 maakuntavaali ovat liiton toiminnassa keskeisiä vaikuttamisen paikkoja.

 Talentia on feministinen järjestö

Liittovaltuusto päätti Talentia Helsingin aloitteesta, että Talentia julistautuu feministiseksi järjestöksi, sillä Talentian arvot sitovat ihmisoikeuksien puolustautumiseen.

Liittovaltuuston mielestä kaikilla on yhteiskunnassa samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta ja uskonnosta.

Jäsenmaksu pysyy ennallaan

Talentian on kasvava järjestö, jonka talous on vakaalla pohjalla. Tarvetta jäsenmaksujen korotuksille ei ole, joten jäsenmaksut pysyvät vuoden 2018 tasolla. Vuonna 2019 työssäkäyvän talentialaisen jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työstä poissaolevan, kuten työttömien ja äitiyslomalla olevien, jäsenmaksu on 6 euroa kuukaudessa, kuitenkin 1,35 % (enintään 45 euroa/kk) palkalliselta ajalta. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, mutta työttömyyskassaan kuuluva maksaa mahdollisesta palkastaan saman kuin työssäkäyvä jäsen.

Talentian vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Liittovaltuustoon kuuluu 56 varsinaista ja 64 varajäsentä.