Tiedote

Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla

Työmarkkinajärjestöt Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi. Aiheina on muun muassa, miten digitalisaatio on muuttanut omaa työtä ja asiakkaiden käyttäytymistä ja millaisia digitaitoja olisi hyvä olla jokaisella työyhteisön jäsenellä.

Työmarkkinajärjestöt kannustavat työnantajia ja työntekijöitä yhdessä varmistamaan, että työpaikoilla on osaamista ja innostusta hyötyä digitalisaatiosta. Onnistuminen vuoropuhelussa mahdollistaa merkittävät parannukset tuottavuudessa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa, työyhteisöjen toiminnassa ja työhyvinvoinnissa. Jatkossakin osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi. Samalla kuitenkin syntyy uusia tehtäviä, tehtäväkokonaisuuksia ja ammatteja. On tärkeää, että työpaikoilla lähdetään tähän muutokseen hyvin valmistautuneina.

Työmarkkinajärjestöt julkaisivat samalla päättäjille ja työelämän kehittäjille tarkoitetun yhteisen näkemyksensä digitalisaation edistämiseksi tarvittavista toimista. Teeseissä korostuu yhdessä tekeminen, oppimiseen panostaminen, tehtävä-ähkyltä suojaaminen, algoritmien eettiset pelisäännöt ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tutustu aineistoihin

Vuoropuhelu digitalisaation hyödyntämisestä työpaikoilla ja toimialoilla
Työmarkkinajärjestöjen yhteinen näkemys digitalisaatiosta työpaikoilla

Lisätietoja
Juha Antila, p. 050 575 1790, juha.antila@sak.fi
Niilo Hakonen, p. 040 820 6800, niilo.hakonen@kt.fi
Marjaana Laine, p. 029 553 0304, marjaana.laine@gov.fi
Joonas Mikkilä, p. 045 129 6791, joonas.mikkila@yrittajat.fi
Leila Kurki, p. 0400 798 959, leila.kurki@sttk.fi
Anna Kaarina Piepponen, p. 040 688 1472, anna.kaarina.piepponen@evl.fi
Piia Rekilä, p. 044 300 9484, piia.rekila@akava.fi
Mika Tuuliainen, p. 050 563 4729, mika.tuuliainen@ek.fi

Akava julkaisi tiedotteen 23.3.2022.