Uutinen

Työhönvalmentajien määräaikaisille työsuhteille ei ollut perustetta

Hovioikeus on muuttanut käräjäoikeuden tuomiota työntekijöiden eduksi kiistassa, joka koskee työsuhteiden määräaikaisuuden laillisuutta. Kysymyksessä ovat kahden sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenen ja yhden Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenen työsuhteet.

Hovioikeuden mukaan Nokian kaupungilla ei ollut lainmukaista perustetta solmia työsuhdetta määräaikaisena kuntouttavassa työtoiminnassa työskennelleiden työhönvalmentajien kanssa. Työsuhteiden katsottiin olleen alusta asti toistaiseksi voimassa olevia.

Nokian kaupunki velvoitettiin maksamaan kantajille irtisanomisajan palkka, korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa. Korvaukset vaihtelevat noin 6 675 eurosta 15 253 euroon.

Työn projektiluontoisuus ei selkeää

Työnantajan mukaan määräaikaisille työsuhteille on ollut perusteltu syy. Työ on ollut projektiluonteista sisäistä työllisyyspalveluiden kehittämistä, eikä työvoiman tarve ole ollut pysyvää.

– Määräaikaisuuden perusteeksi esitetyllä projektilla pitää olla selvä yhteys työntekijän säännönmukaisiin tehtäviin. Tässä tapauksessa hovioikeus totesi, että tätä yhteyttä ei ollut. Siitä syystä projekti ei ollut riittävä peruste määräaikaiselle työsuhteelle, kertoo Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen.

Hovioikeus totesi päätöksessään, että sinänsä työn projektiluonteisuus voi olla perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen. Kuitenkin tässä tapauksessa työhönvalmentajien säännönmukaisiin työtehtäviin ei ole kuulunut projektille tyypillisiä piirteitä, kuten raportointia. Työhönvalmentajien säännönmukaiset työtehtävät ovat pysyneet muuttumattomina.

Työnantaja ei myöskään ole ilmoittanut tarkkaa ajankohtaa tai edes arviota, koska työhönvalmentajien tehtäviin liittyvä kokeilu päättyisi. Pelkkä kuntoutuvan työtoiminnan ulkoistamisvaihtoehdon olemassaolo ei ole perusteltu syy määräaikaisten työsopimusten solmimiselle.

Näillä perusteilla hovioikeus arvioi, että työnantajan esittämän kehittämisprojektin yhteys työhönvalmentajien työtehtäviin on jäänyt näyttämättä. Siksi työsuhteiden määräaikaisuudelle ei ollut perusteita.

 

Uutinen päivitetty 12.6.2020.