Uutinen

Tuomas Hyytinen Talentian neuvottelujohtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuomas Hyytinen on nimetty neuvottelujohtajaksi Talentiaan. Hyytinen on työskennellyt järjestössä vuodesta 2012, ensin työmarkkinalakimiehenä ja viime vuodet neuvottelupäällikkönä.

Hyytisen tehtävänä on johtaa Talentian neuvotteluyksikköä ja toimia yksikön esihenkilönä. Lisäksi Hyytinen vastaa neuvottelutoiminnan kokonaisuuden johtamisesta yhdessä Talentian puheenjohtajan kanssa.

Aloite neuvotteluyksikön vetovastuun vaihtamisesta tuli yksikköä johtaneelta neuvottelujohtaja Paula Kangasmaalta. Kangasmaa jatkaa neuvottelujohtajana ja toimii Talentian pääneuvottelijana yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta. Muita neuvotteluyksikön työntekijöitä ovat neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen ja työsuhdejuristi Hanna Koskela.

Talentian neuvotteluyksikkö vastaa neuvottelutoiminnan lisäksi oikeudellisista ja palvelussuhdeasioista sekä jäsenten työ- ja virkasuhteiden ehtoihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisesta.

>> Tutustu Talentian jäsenneuvonnan palveluihin

 

Uutiseen on tehty 24.11. klo 15.30  lisäys:  Aloite neuvotteluyksikön vetovastuun vaihtamisesta tuli yksikköä aiemmin johtaneelta neuvottelujohtaja Paula Kangasmaalta.