Uutinen

Tiedätkö, mitä eroa on liukuvalla työajalla ja ylityöllä?

Monella työpaikalla on käytössä liukuva työaika. Liukumasta syntynyt työaikasaldoplussa ei ole kuitenkaan sama asia kuin ylityö, joten liukuvaa työaikaa ei tule sekoittaa ylityöhön.

Työajan liukuvuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi pääsääntöisesti itse päättää työpäivänsä pituuden tiettyjen ennalta sovittujen rajojen puitteissa. Liukuma tuo joustavuutta työntekijän arkeen. Esimerkiksi pakollinen kiinteä työaika saattaa olla kello 9–15, mutta työntekijä saa päättää, tekeekö loput tunneista aamu- vai iltapainotteisesti.

Sovittaessa liukuvasta työajasta sovitaan mm. näistä asioista:

  • kiinteästä työajasta (esim. 9–15)
  • työajan vuorokautisesta liukumarajasta (esim. 6.30–9 ja 15–17.30)
  • lepoaikojen sijoittamisesta (ruokatunti työntekijän määräämänä vai kiinteänä ajankohtana)
  • säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Ylityö taas on normaalin työajan päälle tehtyä lisätyötä, johon työnantaja työntekijää erikseen pyytää. Ylityöhön tarvitaan aina esihenkilön pyyntö ja työsopimussuhteessa työntekijän suostumus.

Jos työnantaja pyytää työntekijää jäämään ylityöhön, ei työntekijällä ole velvollisuutta pidentää säännöllistä työaikaa liukumarajojen puitteissa, vaan ylityötä kertyy, kun työnantajan aloitteesta tehty työ ylittää TES:n mukaisen vuorokautisen ylityörajan (esim. 8 tuntia).

Ylityö on normaalin työajan päälle tehtyä lisätyötä, johon työnantaja työntekijää erikseen pyytää.

Myös liukuvassa työajassa työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa päättää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Lisäksi työnantaja voi tarvittaessa antaa lisä- ja ylityömääräyksen.

Viranhaltijat eivät saa kieltäytyä ylityöstä, jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Vastaavasti, jos olet työsuhteessa suostunut varallaoloon, olet sitoutunut myös siitä mahdollisesti seuraavaan ylityöhön.

Ylityöstä maksetaan aina ylityökorvaukset, 50–100 prosenttia peruspalkkaa suurempi korvaus. Ylityö voi olla joko pidemmän työpäivän tekemistä tai vapaapäivänä töihin tulemista. Ylitöitä tehdessä työntekijän työaikasaldon tilanteella ei ole merkitystä, eli saldo voi olla vaikka miinuksella.

Muista nämä liukuvasta työajasta:

  1. Sovittaessa liukuvasta työajasta on samalla sovittava kiinteästä työajasta (esim. 9–15), vuorokautisesta liukumarajasta (esim. 6.30–9 ja 15–17.30), lepoajoista ja ylitysten ja alitusten kertymästä. Sopiminen voi tapahtua TES:n perusteella.
  2. Työntekijän tulee voida pääsääntöisesti päättää liukuman käytöstä ja vain poikkeuksellisesti työnantaja voi määrätä työtä kiinteän työajan ulkopuolelle liukuma-ajalle.
  3. Älä käytä liukuvaa työaikaa tehdäksesi työnantajalle ylityötä ilman korvausta.

Muista nämä ylityöstä:

  1. Kun työaikajakson säännöllinen työaika täyttyy, sinä itse päätät, milloin lähdet töistä, ei työnantaja. Ylitöihin ei ole pakko jäädä, jos esihenkilösi sitä pyytää. Poikkeuksena ovat viranhaltijat ja sovittuun varallaolon perusteella tehtävä ylityö.
  2. Tarkista palkkakuitistasi, että sait ylityöstä ylityökorvauksen.
  3. Ylityöstä kannattaa sopia mieluiten kirjallisesti, koska jos asiasta tulee myöhemmin riitaa, sinulla on näyttää mustaa valkoisella.

>> Tutustu talentialaisten työehtosopimuksiin