Uutinen

Tarkista palkkakuittisi hyvinvointialueelta

Ensimmäinen palkanmaksu hyvinvointialueilla on käsillä. Työntekijöiden palkanmaksussa saattaa ilmetä ongelmia. Palkkaa maksetaan ehkä liian vähän tai liikaa tai pahimmassa tapauksessa ei ollenkaan.

Toimi näin, jos palkkaa on maksettu väärin

1. Vertaa palkkakuittiasi aiempiin palkkakuitteihin ja yksilöi havaitsemasi virheet.

Käy palkkakuittisi läpi jo heti palkkapäivänä ja ota kuitti talteen. Tarkista, että palkan lisäksi mahdolliset ylityökorvaukset sekä ilta- ja viikonloppulisät on maksettu oikein. Onhan työnantaja perinyt myös Talentian jäsenmaksusi?

Säilytä myös aiemmat palkkakuittisi, työsopimus ja muut omaan palvelussuhteeseesi liittyvät dokumentit. Saatat tarvita niitä, kun ongelmia selvitetään.

2. Ota yhteyttä lähiesihenkilöön tai luottamusmieheen.

Jos olet havainnut virheen palkassa, ota yhteyttä lähiesihenkilöösi. Hän ohjeistaa, miten asiassa pitää toimia ja kenen puoleen kääntyä. Tallenna kaikki materiaali, esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihto asiasta.

Jos asia ei etene tai sen selvittämisessä tulee ongelmia, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai viime kädessä Talentiaan.

Työnantajan on korjattava virhe viipymättä. Hyvinvointialueet ovat varautuneet mahdollisiin palkanmaksuongelmiin, joten joillakin alueilla on valmistauduttu tammikuussa ylimääräiseen palkanmaksupäivään.

3. Ilmoita ja dokumentoi aiheutunut vahinko.

Ilmoita työnantajalle vahinko, joka on seurannut viivästyneestä tai liian vähän maksetusta palkasta. Tämä voi olla esimerkiksi myöhästyneestä lainanmaksuerästä aiheutuneet kustannukset. Kirjaa ja ota talteen kaikki dokumentit, jotka osoittavat syntyneet vahingot.

Mitä Talentia tekee palkanmaksuongelmissa?

Jos palkanmaksuongelman selvittäminen ei etene, olethan ensisijaisesti yhteydessä luottamusmieheesi ja tarvittaessa sen jälkeen Talentian jäsenneuvontaan. Sinun kannattaa ottaa yhteyttä Talentiaan, jos palkkaa ei huomautuksesta huolimatta kuulu tai se edelleen maksetaan väärin. Yhdessä voimme arvioida tilanteen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Talentia palaa palkanmaksuongelmien korvausvaateisiin takautuvasti – siksi vastuu palkkakuittien ja muiden dokumenttien säilyttämisestä on ensikädessä sinulla.

Lue lisää:

Hyvinvointialueelle siirtyvä, säästä vuoden viimeinen palkkatosite

Usein kysyttyä hyvinvointialueelle siirtymisestä