Uutinen

Talentian liittovaltuusto linjasi: Vuonna 2018 panostetaan työsuhde-edunvalvontaan ja valmistaudutaan rakenteellisiin muutoksiin

Talentian liittovaltuusto kokoontui viikonloppuna 25.-26.11. Helsingissä ja teki päätökset Talentian vuoden 2018 toiminnan painopisteistä ja taloudesta.

Vuonna 2018 Talentia panostaa erityisesti jäsentensä työsuhde-edunvalvontaan ja toisaalta valmistaudutaan tuleviin muutoksiin sekä Talentian viestinnän kehittämiseen ja jäsenmäärän kasvuun.

”Vuosi alkaa palkkaneuvotteluilla. Niukkojen vuosien jälkeen tarvitaan yleislinjan mukaiset yleiskorotukset ja palkkaohjelma, jolla kurotaan kiinni korkeakoulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkaeroa muihin aloihin. Liittokierroksen lisäksi paikallisella neuvottelutoiminnalla voidaan myös parantaa palkkausta. Tehtäväkuvat, tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkaus pitää saada kuntoon ennen mahdollista maakuntauudistusta. Talentialaisia pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä on saatu lisää paikalliseen edunvalvontaan ja Talentia palkkaa uuden lakimiehen työsuhderiitoja selvittämään”, sanoo Tero Ristimäki.

Talentian strategiset tavoitteet vuoteen 2023 ovat:

  1. Jäsenten työmarkkina-asema vahvistuu rakenneuudistuksissa

Talentia valmistelee työnjako- ja palkkapoliittisen ohjelman ja alkaa toteuttaa sitä vuonna 2018. Lisäksi osallistutaan työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluihin ja huomioidaan jäsenten muuttuva työ sekä laaditaan Talentian ammatinharjoittajien edunvalvonnan tavoitteet.

  1. Jäsenen palkka nousee kattavalla, toimivalla ja vaikuttavalla luottamusmies-, alue- ja sopimustoimikunnalla

Talentia on edustettuna kaikissa jäsenissä koskevissa sopimuspöydissä. Lisäksi aloitetaan palkkakoulu jäsenille ja jatketaan edunvalvontaklinikoita. Myös Talentian alue- ja luottamusmiestoimintaa uudistetaan vastaamaan paikallista edunvalvontaa. Järjestövalmiutta nostetaan alkuvuonna sopimusneuvotteluista riippuen.

  1. Jäsenten työolosuhteet tukevat hyvinvointia

Talentia jatkaa työtä mitoitussuositusten jalkauttamiseksi ja levittää työolosuhteita tukevia hyviä käytäntöjä ja jatketaan neljällä alueella työhyvinvointipilotteja. Tuetaan työsuojelutoimijoita mm. kouluttamalla.

  1. Jäsenmäärä kasvaa/näkyvyys paranee työpaikoilla, korkeakouluissa, verkossa ja mediassa

Tarjotaan laadukkaita jäsenetuja ja koulutuksia sekä panostetaan jäsenpitoon ja jäsenmarkkinointiin.

Hallitukselle valtuutus päättää lyhytaikaisista lakoista

Alkuvuoden neuvotteluita varten liittovaltuusto antoi Talentian hallitukselle valtuutuksen päättää järjestön kannasta yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevien sopimusten hyväksymiseen tai työtaistelun alkamiseen ja lopettamiseen siten, että hallitus päättää neuvottelujen vauhdittamisesta lyhytaikaisilla lakoilla tai työnseisauksilla.

Jäsenmäärä kasvaa, jäsenmaksu säilyy ennallaan

Talentian taloudellinen tilanne on vakaa. Alati lisääntyvän jäsenmäärän vuoksi jäsenmaksutulot ovat olleet nousussa, ja sama myönteinen kehitys näyttää jatkuvan myös vuonna 2018.

Jäsenmäärässä ylitetään hyvin todennäköisesti 25 000 jäsenen rajapyykki vuonna 2018. Jäsenille pystytään tarjoamaan laajat vakuutus- ja muut jäsenedut samalla hinnalla kuin kuluvana vuonna, eli jäsenmaksu pysyy ennallaan. Vuonna 2018 työssäkäyvän talentialaisen jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työstä poissaolevan, kuten työttömien ja äitiyslomalla olevien, jäsenmaksu on 6 euroa kuukaudessa, kuitenkin 1,35 % (enintään 45 euroa/kk) palkalliselta ajalta. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, mutta työttömyyskassaan kuuluva maksaa mahdollisesta palkastaan saman kuin työssäkäyvä jäsen.

Talentian vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Talentian liittovaltuustoon kuuluu 56 varsinaista ja 64 varajäsentä.

Uutista muokattu 26.11.2017 klo 11.27 lisätty osio hallituksen valtuutuksesta päättää lyhytaikaisista lakoista.