Uutinen

Talentian jäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen parannuksia

Talentia on vakuuttanut jäsenensä Turvan vakuutuksilla. Jäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutus uudistuu 1.1.2020 alkaen entistä paremmaksi. Tapaturman hoitokulujen enimmäiskorvaus nousee 5 000 euroon nykyisestä 2 982 eurosta tapaturmaa kohden. Tapaturman hoitokuluilla ei jatkossakaan ole omavastuuta. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, kipsaukset tai röntgentutkimukset.

Lisäksi tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan enimmäiskorvaus nousee 15 000 euroon nykyisestä 12 335 eurosta. Pysyvä haitta tarkoittaa esimerkiksi käden toiminnan pysyvää heikkenemistä tapaturman seurauksena. Tällöin vakuutuksesta maksetaan korvausta valtioneuvoston laatiman haitta-asteluokituksen mukaisesti.

Jäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen jää pysyvästi eläkkeelle. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

>> Lue lisää vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta Turvan sivuilta