Talentia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 8.10. alkaen yksityisellä sosiaalialalla ja terveyspalvelualalla

Talentia ei hyväksy hallituksen irtisanomissuojan heikennyssuunnitelmia ja ryhtyy tiukempiin toimenpiteisiin julistamalla 8.10.2018 klo 00.00 alkaen toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla ja kuntien yritysten Avainta-sopimuksessa.

Talentian selkeä kanta on se, että hallituksen on vedettävä pois irtisanomissuojan heikentämistä koskeva lakiesitys.

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa, että Talentialla on valmius toimenpiteiden laajentamiseen edelleen, tilanteen niin vaatiessa.

Yksityisellä sosiaalipalvelualla työskenteleviä Talentian jäseniä ei Ristimäen mukaan auta se, että hallitus muuttaa suunnitelmaansa ja kohdentaa irtisanomisen heikentämissuunnitelmansa alle 20 työntekijän yritysten sijaan alle 10 tai edes alle 5 työntekijän yrityksiin.

Yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa ja avopalveluissa oli Tilastokeskuksen (2017) mukaan alle 10 työntekijän mikroyrityksiä yhteensä 2 549 kpl eli 79 % yrityksistä. Näissä mikroyrityksissä työskentelee 5 343 työntekijää, joka muodostaa 13 % alan työvoimasta.

Kaikissa hallituksen vaihtoehdossa heikennykset koskevat merkittävästi naisvaltaista yksityistä sosiaalipalvelualaa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Näyttääkin siltä, että hallitus jatkaa naisvaltaisten alojen kurittamista. Nyt vuorossa on myös yksityinen sosiaalipalveluala, joka säästyi Kiky-sopimuksessa lomarahojen leikkaukselta.

Tero Ristimäki korostaa, ettei Talentia voi hyväksyä työntekijöiden yhdenvertaisuuden murentamista työmarkkinoiden pelisääntöjen edessä, vieläpä tavalla, joka kohdistuu naisvaltaiselle yksityiselle sosiaalipalvelualalle.