Uutinen

Talentia vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on mukana tänään käynnistyvässä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa. Kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin.

Talentian lisäksi mukana on 63 järjestöä, kuten Soste, Amnesty International, Greenpeace, Marttaliitto, SAK, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Talentia on sitoutunut toimiin ilmastokriisiä vastaan, joten meille on luontevaa tukea ekologisen siirtymän periaatteita. Erityistä huolta on pidettävä siitä, että heikoimmassa asemassa olevien sekä syrjinnälle alttiiden ihmisten oikeudet turvataan, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa.

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua.

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi.