Tiedote

Talentia osallistuu 6.2. ulosmarssiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia osallistuu 6.2. keskusjärjestö Akavan järjestämään poliittiseen työtaisteluun. Talentian työsuhteiset jäsenet Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Tampereella ja Turussa marssivat ulos työpaikoiltaan 6.2. klo 14–16. Ulosmarssiin osallistuvat myös Talentian opiskelijajäsenet.

Poliittisella työtaistelulla vastustetaan hallituksen suunnittelemia työelämäheikennyksiä.

– Tasa-arvokehitys ottaa takapakkia, jos hallitus vie suunnitelmansa läpi. Erityisen haitallinen on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli, joka jättäisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa on jo nyt kova työvoimapula. Työntekijät kokevat, ettei heidän työtään arvosteta. Arvostuksen puute näkyy työn vaativuuteen nähden alhaisena palkkana. Jos palkkakehitys torpataan, syvenee alojen työvoimapula entisestään.

– Vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaaminen lakiin tekee selväksi sen, ettei hallitus arvosta sote-alan ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden työtä. Toivottavasti hallitus ymmärtää myös sen, että jatkossa näille aloille ei riitä työvoimaa, Karsio sanoo.

Vientivetoiselle työmarkkinamallille ei ole kyetty laskemaan työllisyys- tai talousvaikutuksia. Työmarkkinoiden vakautta se kuitenkin horjuttaisi.

Heikennykset osuvat myös nuoriin ja opiskelijoihin

Hallitusohjelman työelämäheikennykset muuttaisivat työelämää entistä epävarmemmaksi. Heikennykset osuisivat myös nuoriin ja opiskelijoihin. Vaarana on vastakkainasettelun lisääntyminen ja yhteiskunnan jakautuminen.

Hallituksen ei pidä toteuttaa muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Työelämäuudistuksia on tehtävä tasapainoisemmin.

Talentia vaatii yhdessä keskusjärjestö Akavan kanssa, että hallitus ryhtyy toimiin ratkaistakseen kriisiytyneen työmarkkinatilanteen ja kutsuu koolle neuvottelut, joissa haetaan yhteistyöllä ratkaisuja.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955

(Muokattu 23.1.2024 klo 8.06: täydennetty tiedotetta sisäisellä linkillä)