Talentia on mukana Potilas- ja asiakasturvallisuus 2019 -tapahtumassa 30.-31.10.2019

Potilasturvallisuuspäivät uudistuvat tänä vuonna. Tapahtuma käsittelee jatkossa potilaiden turvallisuuden lisäksi sosiaalialojen asiakasturvallisuutta. Monialainen tapahtuma nostaa esille teemoja sosiaali- ja terveysministeriön potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta 2017-2021. Strategian tavoitteena on ohjata ja edistää suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kulkua kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tapahtumassa käsitellään aihetta ajankohtaisilla luennoilla sekä moniammatillisissa paneeleissa.

Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsan mukaan sosiaali- ja terveysalojen yhteistyön vahvistaminen on tärkeää. Potilasturvallisuuden ohella sosiaalihuollon asiakkaan turvallisuuden valvontaan on havahduttu:

– Asiakasturvallisuutta määritellessä puhutaan asiakkaan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden takaamisesta, mutta tällaisten asioiden toteutumista voi olla vaikea mitata. Siksi alalla kaivataan tarkennuksia sosiaalihuoltolakiin liittyvistä aiheista, kuten omavalvonnasta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Varsa uskoo sosiaalihuollon teemojen istuvan jo pitkäikäiseen tapahtumaan vähitellen.

– Talentiassa tietysti toivomme, että mahdollisimman moni sosiaalialan edustaja osallistuisi päiville, jotta sosiaalihuollon aiheet saavat lisää jalansijaa tapahtumassa.

Tapahtuman tilana toimii Hilton Helsinki Airport. Järjestäjinä toimivat yhteistyössä Talentia, Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy. Talentia on ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa potilasturvallisuuspaivat.fi!