Uutinen

Sosiaalityöntekijän sijaisen koulutusvaatimus on sosiaalityön asiakkaan etu

Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoo Lännen median haastattelussa, että sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuuksien väljentämistä voitaisiin harkita, jos kunnat eivät tiukentuneiden koulutusvaatimusten vuoksi saa sijaisia sosiaalityöhön.

Sosiaalityöntekijän sijaisena toimivan henkilön koulutusvaatimukset on määritelty nykyiselleen vasta alle vuoden voimassa olleeseen sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Lain tavoitteena on vahvistaa asiakkaan oikeusturvaa sekä oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon turvaamalla sosiaalityöntekijän ja hänen sijaisensa riittävä osaaminen tehtävään.

Lain on myös tarkoitus luoda vankka pohja sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK ja YAMK) välisen työnjaon uudistamiselle siten, että palvelut vastaisivat parhaiten asiakkaiden tarpeita, ja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen tuottama osaaminen saataisiin asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Jos sosiaalityöntekijän sijaisen koulutusvaatimuksia väljennetään, romutetaan ammattihenkilölain tarkoitus ja pysäytetään paikoin jo hyvällä mallilla oleva työnjaon uudistaminen.

Sosiaalityöllä on vahva oikeudellinen perusta. Siinä käytetään merkittävää julkista valtaa sekä turvataan ja joudutaan myös rajoittamaan ihmisten perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta. On perusteltua, että koulutustasovaatimus on sekä sosiaalityöntekijöillä että heidän sijaisillaan korkea.

Pätevän henkilöstön saatavuusongelmat eivät Talentian mielestä voi olla syy muuttaa kelpoisuusvaatimuksia. Ei tällaista ratkaisua haettaisi myöskään psykologien, lääkärien tai sairaanhoitajien kohdalla. Pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä ei ole yritetty ratkaista korjaamalla merkittävästi sosiaalityöntekijöiden työoloja ja palkkausta. Pulaa on myös liioiteltu, sillä saatavuusongelma ei järjestön käsityksen mukaan ole valtakunnallinen. Puhe sosiaalityöntekijäpulasta on vienyt huomiota pois sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta, jonka ratkaiseminen voisi helpottaa myös työntekijäpulaa. Puhe pulasta ei myöskään perustu tutkittuun tietoon, sillä sellaista ei tällä hetkellä ole kattavasti kenelläkään.

Jos kuntalaisten oikeusturvaan vaikuttavaa lainsäädäntöä halutaan muuttaa, tarvitaan ensin kattavaa, luotettavaa ja puolueetonta tutkimustietoa sosiaalityöntekijöiden saatavuudesta, työvoiman tarpeesta sekä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta ja alanvaihtoa selittävistä tekijöistä.

Lisätietoja: Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657