Uutinen

Sosiaalihuollon ammattilaiset huolehtivat vammaispalvelun asiakastyöstä, eivät työoikeuden kysymyksistä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on antanut lausunnon vammaispalvelulain uudistusehdotuksesta. Talentian mukaan sosiaali- ja terveysministeriön esitys on huolellisesti valmisteltu, mutta siinä on muutamia täsmennystä edellyttäviä kohtia. Erityisesti lakiesityksen osio ns. henkilökohtaisen avun työnantajamallista kaipaa tarkennuksia.

Vammainen henkilö voi edelleen toimia henkilökohtaisen avustajansa työnantajana laissa säädetyin edellytyksin. Ehdotuksessa todetaan, että hyvinvointialueella on velvollisuus antaa työnantajaksi ryhtyvälle vammaiselle henkilölle riittävä ja ymmärrettävä selvitys työnantajan lakisääteisistä vastuista.

Talentia tähdentää, että vammaisten henkilöiden oikeudellinen työnantajaneuvonta ei kuulu sosiaalihuollon ammattilaisille. Sosiaalialan korkeakoulututkinto sisältää sosiaalihuollon juridiikan mutta ei kata työoikeudellisen neuvonnan vaatimaa juridista osaamista. Siksi sitä ei voida asiakasturvallisuuden vuoksi sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä edellyttää.

– Hyvinvointialueiden tulee nimetä asiantunteva taho näitä velvoitteita hoitamaan. Näin vammaispalveluissa työskentelevät sosiaalihuollon ammattihenkilöt voivat neuvoa asiakkaansa sinne saamaan oikeudellista tietoa ja ohjausta työnantajana toimimisesta, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Vain sosiaalialan korkeakoulutettu hallitsee asiakastyön kokonaisuuden

Talentia korostaa, että vammaispalvelujen asiakasprosessin vastuuhenkilön tulee olla laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö.

– Vastuu asiakassuunnitelman ammatillisen arvion laatimisesta, palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta sekä päätösten toimeenpanosta kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilöille, Manssila toteaa.

Talentian mielestä on myös keskeistä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on jatkossa vammaispalveluissakin nykyistä paremmat mahdollisuudet täydennyskoulutukseen. Talentian Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021 -selvityksen mukaan työpaikoilla on puutteita tarvittavan osaamisen kartoittamisessa ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

– Henkilöstön täydentyvä osaaminen ja asiantuntemus ovat avaimia asiakasturvallisuuteen, Manssila sanoo.

>> Tutustu lausuntoon