Uutinen

Sosiaalialan eettiset ohjeet uudistettu, työtä tehdään asiakkaiden ja poliitikkojen ristiriitaisissa odotuksissa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta on uudistanut sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet.

Uudet ohjeet julkaistiin 14.3. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Helsingissä, ja ne korvaavat aiemmin julkaistut eettiset ohjeet.

”Uudistuksen myötä sosiaalialan ammattieettinen käsitteistö on nyt samoissa kansissa, ja käsitteistö on ajantasaistettu vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, vaikka kansainvälisesti hyväksytyt periaatteet ovatkin säilyneet ajan patinoimina”, sanoo oppaan kirjoittaja Alpo Heikkinen.

Ohjeet kaipasivat päivitystä, sillä monet lait ovat muuttuneet ja sote-uudistus myllertää koko palvelujärjestelmän. Myös ammattietiikan merkitys on entistä korostuneempi vuonna 2016 voimaan tulleen ammattihenkilölain myötä. Ammattieettiset velvollisuudet kytkeytyvät sosiaalialan ammattien menettelytapojen valvontaan.

Lisäksi sosiaalialan ammatillinen henkilöstö on kasvanut merkittävästi vuosikymmenten kuluessa ja sosiaalialan ammatit näyttäytyvät entistä vahvempina vaikuttajina yhteiskunnassa. Työtehtävien luonteen vuoksi ala sisältää myös erityyppistä vallankäyttöä asiakastyössä tai vallankäytön kohtaamista oman toimialan ulkopuolella.

Asiakastyö ja johtaminen on tasapainoilua

Sosiaalialan työntekijän ammattitaitoon kuuluu ammattieettinen kyky harkita ja tehdä päätöksiä. Yhä useammin työntekijä joutuu punnitsemaan ratkaisujaan asiakkaan ja työnantajansa eriävien vaatimusten välimaastossa. Juuri julkaistu ohjeisto auttaa työntekijää toimimaan ristiriitaisten odotusten kanssa ja tukee häntä ylläpitämään sosiaalialalle tärkeitä arvoja.

”Eettisten periaatteiden ja menettelytapojen hyödyntäminen on ammattilaisen kykyä tunnistaa ristiriitojen moninaisuus, mutta siitä huolimatta osata sijoittaa eettiset perusongelmat oikeiden käsitteiden alle. Näin ammattihenkilö voi tehdä avoimeksi sen, millainen perus- tai ihmisoikeusongelma kuhunkin tilanteeseen liittyy. Onko esimerkiksi kyse sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen ongelmasta ja siihen kytkeytyvästä voimavarojen epätasapuolisesta jakautumisesta vai syrjinnän vastustamisesta?” sanoo Alpo Heikkinen.

Ohjeissa tuodaan esille ajankohtaisia eettisiin menettelytapoihin, vaikuttamiseen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä esimerkkejä. Samalla se toimii myös oppaana sosiaalialan opiskelijalle alan ammattietiikan peruskäsitteistön lähteille ja jäljille.

Talentian jäsenille ohjeet postitetaan huhtikuussa Talentia-lehden mukana. Ohjeet ovat myös ladattavissa ilmaiseksi Talentian verkkosivuilla.

>> Lue uudet eettiset ohjeet