Sosiaalialan ammattilaiset tekivät kansainvälisen sosiaalityön päivän julistuksen

Sosiaalialan ammattilaiset tekivät kansainvälisen sosiaalityön päivän julistuksen

Julistus nostaa esiin huolen, mikä alan ammattilaisilla on sosiaalipalveluiden tilasta.
Jaa sivu