Pidetään yhdessä ääntä eduskuntavaaleissa sosiaalialan puolesta

Eduskuntavaalit pidetään vajaa kuukauden kuluttua.  Talentia käynnisti loppuvuodesta eduskuntavaalikampanjan, jonka tavoitteena on nostaa esiin sosiaalialan ammattilaisten työn merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja julkiselle taloudelle. Ei pudoteta ketään, on kampanjan pääviesti.  Nyt on erityisen tärkeää, että kaikki jäsenet osallistuvat kampanjan viestintään niin somessa kuin verkostoissaankin.  

– Nyt on aika muistuttaa sosiaalialasta oman alueen kansanedustajaehdokkaita. Jokainen ääni ratkaisee. Pidetään yhdessä ääntä ja vaikutetaan tulevaisuuteemme, Jenni Karsio sanoo.   

Tukena yhteydenotossa voi käyttää Talentian eduskuntavaalikampanjan materiaalia talentia.fi/eduskuntavaalit. Saatavilla on erilaisia kuvia ja kaksi videota sosiaalisessa mediassa levitettäväksi. Niitä jakamalla on mukana lisäämässä tietoisuutta sosiaalialasta.  

Muista äänestää

Talentia kannustaa kaikkia jäseniään äänestämään vaaleissa.  Varsinainen vaalipäivä on 2.4. ja ennakkoäänestys on kotimaassa 22.–28.3.2023.   

Vielä on aikaa vaikuttaa myös siihen, että vaaleissa puhutaan sosiaalialasta. Jokaisella äänellä on vaikutusta vaalien lopputulokseen.   

– Talentialaisia on 26 000. Jos me kaikki äänestämme, on sillä iso merkitys. Annetaan äänemme sellaisille ehdokkaille, jotka puolustavat sosiaalialaa. Tehdään sosiaalialaa näkyväksi ja käydään aktiivista keskustelua alastamme, Talentian puheenjohtaja, Karsio sanoo.  

Ehdolla on myös useita talentialaisia ehdokkaita. >> Tutustu ehdokkaisiin 

Sosiaaliala tukee julkista taloutta vahvistamalla hyvinvointia

Talentian eduskuntavaalikampanjan tavoitteena on tuoda esiin sosiaalialan ammattilaisten työn merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja julkiselle taloudelle. 

Julkiseen talouteen on odotettavissa menoleikkauksia ensi hallituskaudella. Talentia tarjoaa päättäjille keinoja, joilla kustannuksista on mahdollista karsia: 

1. Sosiaalialan osaamisella vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja julkista taloutta 

Vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisia ja laadukkaita pätevien ja osaavien sosiaalialan ammattilaisten toteuttamia sosiaalipalveluja. Kun hoidamme sosiaalisia ongelmia nykyistä tehokkaammin, säästämme muissa kuluissa kuten terveydenhuollon kustannuksissa, samalla työttömyys vähenee ja osallisuus sekä luottamus yhteiskunnassa lisääntyy. 

2. Sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla vahvistetaan palveluita ja julkista taloutta 

Luodaan rakenteet ja turvataan resurssit sosiaalihuollon järjestelmälliselle ja pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Tutkitusti vaikuttavat palvelut ja menetelmät ovat tehokkaita. Päätöksiä palveluiden järjestämisestä on voitava tehdä kaikilla, niin kunta- kuin hyvinvointialuetasolla tietoperustaisesti. 

3. Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi  (varhaiskasvatus kuntoon 1+1+1-mallilla) 

Varmistetaan varhaiskasvatuksessa jokaiseen lapsiryhmään moniammatilliset, korkeakoulutetuista muodostuvat kasvatusyhteisöt, joilla tuetaan lapsen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yksilöllistä kasvua ja lapsen oikeuksien toteumista. 

>> Tutustu Talentian eduskuntavaalisivuihin