Paikallisesti sopimalla kunnissa kikyn tavoitteita kohti

Paikallisesti sopimalla kunnissa kikyn tavoitteita kohti

Osana työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta on sovittu siitä, että työ- ja virkaehtosopimuksia voidaan kunta-alalla tehdä myös paikallisesti. Paikallisilla sopimuksilla ei voida kuitenkaan sopia KVTES:iä heikoimmista ehdoista koskien peruspalkkaa, säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta tai sairaus- ja äitiyslomaa koskevia etuuksia.

Kuntatyönantajat on yhdessä pääsopijajärjestöjen kautta laatinut uuden ohjeistuksen koskien paikallista sopimista. Paikallisen sopimuksen voi solmia työnantaja palkansaajia edustavan JUKOn tai sen jäsenjärjestön kanssa.

 

Paikallisella sopimisella haetaan muun muassa joustavampia keinoja reagoida alueellisiin kuntatalouden sopeuttamistarpeisiin ja hakea vaihtoehtoja esimerkiksi työvoiman vähentämiselle.

 

Keskusjärjestöt ovat sopineet, että paikallisiin sopimuksiin voidaan tarpeen mukaan sisällyttää

  1. Selviytymislauseke työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtojen sopeuttamisen avulla, kun työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työvoiman käytön vähentämiseen.
  2. Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä vastaavasti.
  3. Paikallisen sopimuksen voimaantulo ilman liittotason hyväksyntää.
  4. Mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankkijärjestelmä.

Sekä työnantajia edustava Kunnallinen työmarkkinalaitos että työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat yksimielisiä siitä, että paikallisen sopimuksen tulee hyödyttää molempia osapuolia.

Lue lisää:

Kuntatyönantajien yleiskirje paikallisesta sopimisesta

Lisätietoja paikallisesta sopimisesta:

Talentian työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, p. 09 3158 6041 tai tuomas.hyytinen@talentia.fi

Jaa sivu