Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskaudella 2020−2022 on toiminut työehtosopimuksen sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on ollut selvittää mahdollisuuksia edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikoilla.

Työryhmän jäsenet pitävät tärkeänä, että työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevaa tietoa jaetaan suoraan työpaikoille ja näin tarjotaan eväitä hyvinvoivan ja turvallisen työpaikan luomiseen. Työryhmän jäsenet ovat tehneet yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa kuusiosaisen miniwebinaarisarjan. Videoilla TTK:n asiantuntijat Päivi Rauramo, Asta Koivikko ja Pirkko Mäkinen esittävät tietoiskuja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin aiheista.

Neljä ensimmäistä videota julkaistaan viikosta 43 alkaen kahden viikon välein. Kaksi viimeistä videota julkaistaan ensi vuoden puolella viikoilla 2 ja 4. Videot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia, ja ne käsittelevät seuraavia aiheita:

  1. Työsuojeluvastuut työpaikalla
  2. Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen
  3. Työterveyshuollon järjestäminen
  4. Turvallinen, terveellinen työympäristö
  5. Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä ja
  6. Työhyvinvointi

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista. Videot on kohdennettu yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoille, mutta ne ovat hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla.

Me työryhmän jäsenet kannustamme kaikkia työyhteisöjä laajasti hyödyntämään videoita esimerkiksi työsuojelun yhteistoiminnassa, henkilöstön koulutuksessa ja -perehdytyksessä. Nyt on oiva tilaisuus edistää tuloksellista työhyvinvointia, työturvallisuutta sekä työsuojelun yhteistoimintaa.

Talentia julkaisee aina uusimman videon somekanavillaan. Kaikki videot julkaistaan myös nettisivuillamme.

Hyvinvointiala HALI ry

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry
SuPer, Tehy, ERTO

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry
Jyty, Pro, STHL

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry