Uutinen

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa – muistilista työpaikoille!

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Työryhmätyön osana julkaistaan sähköinen muistilista työpaikoille työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisen perusasioista. Muistilistan tarkoitus on tarjota työpaikoille tiivis koonti perusasioista ja lähteistä työpaikoille hyödynnettäväksi.

Muistilistassa olevien perusasioiden hallinta luo osaltaan pohjaa hyvinvoivalle, terveelliselle ja turvalliselle työpaikalle. Työryhmän jäsenet kannustavat jakamaan ja hyödyntämään muistilistaa työpaikoilla!

>> Tutustu muistilistaan