Uutinen

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla.

Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Työryhmätyön osana julkaistaan työsuojelu- ja työhyvinvointiteemoja käsittelevä kuusiosainen videosarja. Sen avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö – niin työntekijät kuin työnantaja – voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sitä kautta työn tuloksellisuuden parantamiseksi.

Miniwebinaarit on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Jokaisella videolla on oma aiheensa, josta TTK:n asiantuntija kertoo selkeästi ja tiiviisti. Kunkin videon kesto on noin 10-15 minuuttia.

Miniwebinaarisarjan ensimmäisellä videolla TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo kertoo työsuojeluvastuista työpaikalla.

 

Hyvinvointiala HALI ry

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry
SuPer, Tehy, ERTO

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry
Jyty, Pro, STHL

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry