Nyt tarvitaan sosiaalialan ammattilaista

Nyt tarvitaan sosiaalialan ammattilaista

Vuoden 2019 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Muutosta valmistellaan jo nyt, ja talentialaisia tarvitaan henkilöstön edustajiksi eri valmisteluryhmiin sekä ehdolle luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin.

Sote- ja maakuntauudistus on työntekijöidenkin näkökulmasta valtava muutos. Kunnista siirtyy maakuntiin noin 220 000 työntekijää. Myös valtaosa talentialaisista siirtyy kuntien palveluksesta maakuntiin töihin. Kuntiin jää näillä näkymin vain varhaiskasvatuksessa toimivat lastentarhanopettajat.

− Sote- ja maakuntauudistus muuttavat luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioita. Maakuntiin valitaan uudet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut edustamaan maakuntien työntekijöitä, kertoo Talentian alueasiamies Tiia Oksanen.

− Siksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni luottamusmies, pääluottamusmies ja muutoin uudistuksen valmisteluun osallistuva olisi sosiaalialan työn erityispiirteitä tunteva talentialainen.

Talentialaiset ovat mansikkapaikalla

Maakuntauudistus on hyvä tilaisuus vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten asemia, sillä talentialaiset tulevat olemaan maakunnissa suuri ja vahva palkansaajajoukko, kun opetushenkilöstö jää kuntien palvelukseen.

− Tällä hetkellä talentialaisia edustava neuvottelujärjestö Juko edustaa myös opetushenkilöstöä, jolloin esimerkiksi luottamusmiespaikkoja on mennyt opetusalan ammattilaisille. Jatkossa talentialaisilla on hyvät mahdollisuudet saada ääntään paremmin kuuluviin ja luottamusmiespaikkoja itselleen, kertoo Oksanen.

− Etenkin, jos luottamusmiesvaaleihin saadaan talentialaisia ehdokkaita ja jäsenet äänestämään aktiivisesti talentialaista ehdokasta. Paras keino päästä vaikuttamaan työehtoihin ja palkkaukseen, on ryhtyä luottamusmieheksi.

Myös kunnissa luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio joudutaan miettimään uudelleen, koska edustettavien määrä vähenee. Kuntien työntekijöiden tulee niin ikään valmistautua omiin vaaleihin, kun palvelut siirretään maakuntiin ja huolehtia siitä, että luottamusmiehiksi saataisiin talentialaisia.

Ei saa olla vaatimaton

 Uudistuksen valmistelu on jo alkanut lähes kaikissa maakunnissa. Maakuntien johto-, suunnittelu- ja työryhmiin tarvitaan nyt sekä henkilöstön edustajia että sosiaalipalvelut tuntevia asiantuntijoita, jotta voidaan turvata talentialaisten asema uudistuksessa.

− Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että henkilöstön edustus alueuudistuksen valmistelussa tulee toteuttaa niin, että kunkin pääsopijajärjestön jäsenistöstä on valmistelutyöryhmissä kaksi henkilöä. Tätä kutsutaan 2+2+2-malliksi, kertoo Tiia Oksanen.

Valmisteluryhmiin nimetään kaksi edustajaa muun muassa talentialaisia edustavalle Jukolle. Neljä muuta edustajan paikkaa menee muille pääsopijajärjestöille.

− Tulevissa maakunnissa jäsenmäärältään Jukon suurimmat järjestöt tulevat olemaan Lääkäriliitto ja Talentia, jolloin Jukon edustajat tulisivat Lääkäriliiton ja Talentian jäsenkunnasta. Päättäjien pöydissä on valmiiksi katettu paikkoja talentialaisille. Nyt vain pois turha vaatimattomuus ja lähde mukaan, kehottaa Tiia Oksanen.

Toiminnan aika

Vuoden 2017 alussa aloittaa neljä uutta sote-aluetta, jotka ovat Siun sote Pohjois-Karjalassa, Essote Mikkelin seudulla, Soite Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Näillä alueilla neuvotellaan parhaillaan luottamusmiesorganisaatiosta, työsuojeluorganisaatiosta ja paikallisten sopimusten jatkamisesta sotessa.

− Tänä syksynä 2016 näillä alueilla käydään luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen vaalit. On erittäin tärkeää, että Talentialla on omia ehdokkaita, joita myös äänestetään aktiivisesti. Pidäthän siis huolta asettumalla ehdolle ja äänestämällä, jotta talentialaisilla olisi oma edustaja kussakin sotessa, kertoo Tiia Oksanen.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä Talentian työsuhdeneuvontaan, tyosuhdeneuvonta@talentia.fi.

(Tiia Oksasen haastattelu Nyt tarvitaan sosiaalialan ammattilaista on julkaistu Talentia-lehdessä 7/2016)

Jaa sivu