Tiedote

Lastensuojelulaki uudistui – vielä tarvitaan lakisääteinen mitoitus

Lastensuojelulain uudistus vahvistaa lapsen oikeutta huolenpitoon, kasvatukseen, rajoihin sekä hyvään, ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun.

Uudistus tarkentaa perusteita, joilla lastensuojelun asiakkaille voidaan asettaa rajoituksia. Rajoitusten tulee olla perusteltuja ja niiden tulee olla suhteessa lapsen tai nuoren tilanteeseen. Lastensuojelun henkilöstön määrän, osaamisen ja perehdytyksen tulee olla riittävällä tasolla, jotta perusteltuja rajoitustoimia voidaan tehdä lapsen turvallisuutta vaarantamatta tai ihmisarvoa loukkaamatta.

Tämä varmistetaan kirjaamalla lastensuojelulakiin enintään 25 asiakkaan mitoitus per työntekijä sekä mahdollistamalla ammattihenkilöiden osaamisen kehittäminen, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Nämä vaatimukset kuuluvat myös Talentian eduskuntavaalitavoitteisiin.

Jälkihuollon ikärajan nosto estää syrjäytymistä

Talentia iloitsee eduskunnan päätöksestä nostaa lastensuojelun jälkihuollon ikäraja 21:stä 25:een vuoteen.

–  Ikärajan nostaminen vähentää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten myöhempää syrjäytymistä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan itsenäistyä sekä kiinnittyä koulutukseen ja työelämään, sanoo Tero Ristimäki.

Kentällä tarvitaan tietoa ja koulutusta laista

Talentia huomauttaa, että lastensuojelulain uudistus tulee voimaan hyvin pian, jo 1.4.2019 alkaen.

–  Lain toimeenpanossa onnistuminen edellyttää sosiaali- ja terveysministeriöltä nopeita tiedotustoimia ja koulutusta. Lisäksi tarvitaan kaikilta työnantajilta, niin yksityiseltä kuin kunnista, lastensuojelun työntekijöiden perehdyttämistä uuden lainsäädännön vaatimuksiin, Ristimäki muistuttaa.

Lisätiedot: 

Tero Ristimäki, puheenjohtaja
Talentian eduskuntavaalitavoitteet