Uutinen

Laadukkaat vammaispalvelut edellyttävät sosiaalialan ammattilaisten hyviä työolosuhteita

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa, että vammaispalvelujen työolosuhteet ovat avainasemassa, jotta työntekijät voivat tehdä työnsä asiakasturvallisesti.

– Ajantasainen osaaminen, työn kuormituksen hallinta ja työn tukeminen ovat ensiarvoisen tärkeitä – muun muassa niiden avulla sosiaalialan korkeakoulutetut pysyvät ja viihtyvät työssään, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Talentia on antanut lausunnon hallituksen vammaispalvelulain esityksestä. Talentian mukaan lakiesitys on kannatettava vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Jotta tavoitteisiin päästään, laaja kokonaisuus vaatii kuitenkin soveltamiseen vahvan tuen ja riittävät resurssit.

Henkilöstön saatavuus otettava huomioon

Vammaispalvelulain esitykseen on sisällytetty lisää hallinnollista työtä, johon tarvitaan erityisesti sosiaalityöntekijöitä sekä sosionomeja ja kuntoutuksen ohjaajia. Talentia huomauttaa, että on syytä kiinnittää huomiota sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien saatavuuteen, sillä tämä muodostaa riskin lain tavoitteiden toteutumiselle. Saatavuutta kohennetaan mm. kohtuullisella työmäärällä ja palkkausta parantamalla.

– Asiantuntevat, pysyvät sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt varmistavat laadukkaiden vammaispalvelujen toteuttamisen, painottaa Manssila.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on parhaillaan selvittämässä vammaispalvelujen työntekijöiden työtilannetta, työnkuvia ja osaamisen kehittämistä sekä vammaispalvelujen toteuttamista. Myös Talentian vammaisalalla työskenteleville jäsenille on lähetetty kutsu osallistua Vammaispalvelut 2022 -selvitykseen.

– Toivomme, että hyvinvointialueilla ja vammaispalvelujen eri palveluyksiköissä käsitellään selvityksen tuloksia huolellisesti. Uskomme, että selvityksestä nousee esiin keinoja, joita työnantajat voivat hyödyntää niin asiakasturvallisuuden kuin työntekijöiden saatavuuden, pysyvyyden ja työolosuhteiden parantamiseksi, Manssila sanoo.

Sosiaalihuoltolain soveltamiseen tarvitaan päivitetty opas

Lakiehdotuksessa esitetään muutoksia sosiaalihuoltolakiin, niin palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikaan, asiakassuunnitelman sisältöön kuin päätöksentekoon.

– Sosiaalihuoltolakia muutetaan ja täydennetään nyt sekä asiakkaan oikeuksien että lakia soveltavien ammattihenkilöiden näkökulmasta osissa. Siksi soveltamisen tueksi tarvitaan pikaisesti päivitetty opas vammaispalvelulain soveltamisen lisäksi myös sosiaalihuoltolaista, toteaa Manssila.

Hän muistuttaa, että työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilökunnalla on riittävät, ajantasaiset ohjeistukset käytössään työn arjessa.

Työ vammaispalvelujen parissa edellyttää henkilöstöltä erikoisosaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Talentia korostaa, että hyvinvointialueiden on toteutettava täydennyskoulutusvelvollisuutensa ja turvattava jatkuva ammatillinen kehittyminen kaikille vammaispalvelujen työntekijöille.

Lue lisää: Talentian lausunto vammaispalvelulaista