Tiedote

Korona-ahdinko pahenee, jos sosiaalihuollosta säästetään

Tänään 10. joulukuuta 2020 vietetään ihmisoikeuksien päivää. Päivän tavoitteena on juhlistaa oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kaikille ihmisille. Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät tärkeää ihmisoikeustyötä ja varmistavat perusoikeuksien toteumista.

Koronapandemian aikana on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni sosiaalipalveluiden toimivuudesta. Näin pidetään huolta siitä, että myös yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perusoikeudet toteutuvat.

– Koronakriisin sosiaaliset ja taloudelliset uhat toteutuvat, jos emme nyt panosta sosiaalipalveluihin, lapsiperheisiin ja nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentian katsoo, että kuntien tiukkeneva taloustilanne ja palveluiden vähentäminen kuormittaa jo valmiiksi puutteellisesti resursoitua sosiaalialaa.

– Sosiaalialan ammattilaisten ammattieettinen kuorma kasvaa kohtuuttomasti, kun kaikkiin avuntarpeisiin ei voida kunnolla vastata. Henkilöstön kokema kiire ja kuormitus näkyy myös asiakkaiden lisääntyvänä pahoinvointia, Karsio sanoo.

Avuntarve kasvaa

Koronakriisi syventää useiden ihmisten sosiaalista ja taloudellista ahdinkoa, minkä vuoksi tarve sosiaalihuollon palveluille kasvaa. Heikossakin taloustilanteessa kunnilla on velvollisuus huolehtia siitä, että kiireellinen apu järjestyy lakisääteisissä määräajoissa ilman että sosiaalihuollon laatu tai asiakkaiden oikeusturva vaarantuu.

– Näitä velvoitteita ei voi liian vähäisen henkilöstön takia jättää hoitamatta, vaan niistä tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni. Nyt henkilöstöresurssia on lisättävä ja lomautukset peruttava, jotta palveluiden saatavuus kansalaisille taataan, Karsio linjaa.

Talentia korostaakin, että säästäminen sosiaalitoimen henkilöstökuluista on lyhytnäköistä, sillä se kostautuu tulevaisuudessa suurentuneina kuluina. Esimerkiksi päihdehuollon karsiminen lisää erikoissairaanhoidon tarvetta ja perheiden liian niukka tukeminen kasvattaa huostaanottojen määrää.

– Apua tarvitsevien määrät lisääntyvät jo nyt, ja tähän on varauduttava. Ihmisiä tulee tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta koronakriisin jälkipyykki ei kasva liian isoksi. Oikea-aikaisella avulla vähennetään inhimillistä pahoinvointia ja ylisukupolvisia ongelmia. Sosiaalihuollon palvelut ovat suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, Karsio sanoo.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jenni Karsio, puh. 09 3158 6001