KHO linjasi: Jos uudelleensijoittaminen on mahdollista, irtisanominen ei tule kysymykseen

Keminmaan kunta irtisanoi vanhustyön asiantuntijan virassa toimineen Talentian jäsenen tuotannollisin ja taloudellisin perustein, vaikka vastaavia työtehtäviä olisi ollut tarjolla. Kunta palkkasikin irtisanomisajan päätyttyä toisen työntekijän samankaltaisiin tehtäviin. Korkein hallinto-oikeus on antanut 11.9.2019 asiassa päätöksen, joka kumoaa hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun. Kyseessä on ollut pitkä prosessi, jota liitto on alkanut hoitaa jo vuonna 2013.

– Tämä on ollut poikkeuksellisen mutkikas juttu, jonka käsittelyn eri vaiheissa Talentia on useaan otteeseen esittänyt työnantajalle mahdollisuutta korjata tilanne. Lopulta ratkaisu täytyi hakea korkeimman hallinto-oikeuden kautta, Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen toteaa.

Viranhaltijalain mukaan työnantajalla on velvollisuus muun soveltuvan työn tarjoamiseen irtisanomisen vaihtoehtona. Jos uudelleensijoittaminen on mahdollista, irtisanominen ei tule kysymykseen. Tässä nimenomaisessa tapauksessa irtisanottu henkilö olisi ollut pätevä ainakin kahteen Keminmaan kunnalla avoinna olleeseen tehtävään, mutta hänelle ei tarjottu niistä kumpaakaan.

Tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös on merkittävä myös muiden vastaavanlaisiin irtisanomistilanteisiin joutuneiden viranhaltijoiden  kannalta. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan työnantaja laiminlöi uudelleensijoittamisvelvollisuutensa eikä tuotannollisia ja taloudellisia perusteita irtisanomiselle siten ollut.

Taloudelliset paineet eivät vapauta työnantajaa lain velvoitteista

Talentia muistuttaa, että vaikka kunnilla on taloudellisia paineita, ja jopa irtisanomisiin on lähdetty, tulee aina muistaa viranhaltijalain mukainen laaja ja kattava uudelleensijoittamisvelvollisuus, jota ei voi ohittaa.

– Työnantaja ei voi näennäisillä tai väliaikaisilla järjestelyillä väistää muun työn tarjoamisvelvoitettaan, mikäli soveltuvaa työtä – kuten tässä tapauksessa – on todistettavasti tarjolla, Tuomas Hyytinen painottaa.

Keminmaan kunta velvoitettiin korvaamaan irtisanotun työntekijän oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli kymmenellä tuhannella eurolla.

– Erityisesti tällaisessa tapauksessa olisi hyvä, että työnantaja olisi aloitteellinen hoitamaan irtisanomisen jälkeisen ajan maksamattomat palkkasaatavat viipymättä, neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen toteaa.