Lausunto

Kansallinen ikäohjelma edellyttää riittävää määrää työntekijöitä

Kansallinen ikäohjelma voi onnistua vain, jos työntekijöitä on riittävästi iäkkäiden palveluissa, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Kansallisella ikäohjelmalla pyritään varautumaan väestön ikääntymiseen. Tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja parantaa iäkkäiden ihmisten palveluja. Nyt valmistelussa on vuosien 2023–2030 toimenpideohjelma, jonka luonnoksesta Talentia on antanut lausunnon valtioneuvostolle.

Talentia pitää ohjelmaluonnosta pääosin hyvänä, mutta korostaisi siinä nykyistä vahvemmin henkilöstön merkitystä.

– Sote-alan työntekijöistä on pulaa todennäköisesti myös jatkossa, kun ikääntyneiden osuus väestöstä yhä kasvaa. Henkilöstölle on taattava aktiivinen rooli, kun työpaikoilla pohditaan erilaisia keinoja varmistaa työntekijöiden saatavuus ja riittävyys iäkkäiden palveluissa, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Työntekijöiden asiantuntemusta on hyödynnettävä ja varmistettava heidän osallisuutensa ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Työntekijöille on annettava laajat vaikutusmahdollisuudet oman työnsä sisältöön ja aikatauluihin.

– Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta on pidettävä huolta. On välttämätöntä, että kaikki sote-henkilöstöä koskevat tavoitteet tukevat samansuuntaisesti henkilöstön saatavuutta ja työurien pidentämistä, Manssila sanoo.

Hän korostaa lisäksi, että työntekijöiden osaamisen ajantasaisuus vaikuttaa keskeisesti työurien pidentämiseen ja työhyvinvointiin. Ikäohjelman toimenpiteisiin pitäisikin sisällyttää osaamisen johtaminen, sillä se tukisi työntekijöiden jatkuvaa oppimista.

Sote-ministeriryhmä sekä erikseen asetettavat ohjaus- ja toimeenpanoryhmät seuraavat ikäohjelman toimeenpanon etenemistä. Talentia painottaa, että tulevissa ohjaus- ja toimeenpanoryhmissä on varmistettava myös sote-henkilöstöryhmien asiantuntemus ja edustus.

Lue lisää: Talentian lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä