Uutinen

Jukon tiedote: JUKO torjuu lisätyöpäivät

Kilpailukykyneuvottelujen pullonkaulaksi on muodostumassa työajan lisääminen.

– Emme voi hyväksyä esityksiä, jotka lyhentäisivät vuosilomaa, sillä julkisella sektorilla lomilla on kompensoitu yksityistä sektoria matalampia palkankorotuksia ja nyt leikataan lomarahoja kolmivuotisella määräaikaisella sopimuksella. Palkansaajanäkemyksen mukaan työaikaa voidaan lisätä pidentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Näin muistutti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen tänään pidetyssä liittokokouksessa.

  • Julkissektorin palkansaajiin kohdistuu ennennäkemätön paine.  Työntekijöitä pidetään vain kustannuseränä, vaikka he tuottavat kansalaisten tarvitsemia peruspalveluja ja koulutetut työntekijät tekevät työtään pienemmällä palkalla kuin yksityisellä sektorilla. Lisäksi keskusjärjestöjen kiky-neuvottelutuloksessa jo lomarahaleikkauksella kuitattiin lomien lyhentäminen.
  • Julkisen sektorin kannalta uhkakuvia liittyy sekä kaavailtuun Suomen palkanmuodostusmalliin että maakuntauudistukseksi kääntyvään sote-uudistukseen. JUKO ei kelpuuta sellaista mallia, joka betonoisi palkkasuhteet tai estäisi tai rajaisi millään tavalla koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Sotessa kohtalonkysymyksenä on palkkaharmonisaatio, josta järjestöjen on päästävä aidosti neuvottelemaan työnantajien ja valtion edustajien kanssa, Luukkainen huomauttaa.

JUKO vahvalla kasvu-uralla

Neuvottelujärjestö JUKO on vahvalla kasvu-uralla. Huhtikuussa JUKOon liittyi 11 000 jäsenen Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, mikä vahvisti huomattavasti JUKOn neuvotteluasemaa valtion sopimuspöydässä. Vuodenvaihteessa neuvottelujärjestöön liittyivät Kuntoutusalan asiantuntijat KA, jolla on yli 10 000 jäsentä. Myös Päällystöliitto, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Tekniikka ja Terveys KTN halusivat JUKOon liittymällä tehostaa edunvalvontaa.

  • JUKOon saattaa hakeutua vielä tänä vuonna lisää uusia ryhmiä, joten neuvotteluasemamme vahvistuu entisestään. Uudet tulijat ovat arvioineet, että meillä on paras kyky puolustaa koulutettuja ryhmiä, Luukkainen toteaa.

JUKO neuvottelee yli 210 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion ja kirkon sekä yliopistojen sopimusaloilla. Se on laajin toimija koko työmarkkinakentässä, sillä se on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan noin 600 000 suomalaista.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Juko julkaisi tiedotteen 25.5.2016