Uutinen

JUKO: Akava ja liitot vaativat maalittamisen pikaista kriminalisointia

Joka viides korkeakoulutettu on kokenut maalittamista viime viiden vuoden aikana. Uutisessa maalittamista arvioivat myös JUKO-liittojen puheenjohtajat Suomen poliisien liitosta, Lakimiesliitosta, sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentiasta ja Tieteentekijöistä.
Akava esittää hallitukselle maalittamisen pikaista kriminalisoimista.

Akava katsoo, että Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen. Työturvallisuuden ja työsuojelun turvaaminen edellyttää myös selkeitä toimenpiteitä.

Joka viides korkeakoulutettu on kokenut maalittamista kuluneen viiden vuoden aikana ilmenee Akavan maaliskuussa toteuttamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi yli 7 300 eri alojen ammattilaista 14 akavalaisesta liitosta. Vastauksia kertyi kaikilta JUKOn sektoreilta: valtiolta, kunnasta, kirkosta ja yliopistosta.

Jukolaiset liitot arvoivat maalittamisen vaikutuksia työelämässä näin:

– Olemme jo usean vuoden ajan nähneet, että maalittaminen on työelämässä yhä yleisempää ja se kuormittaa huolestuttavasti jäseniämme. Erityisen vakavana ongelmana pidämme viranomaisen toiminnan estämistä, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

– Lakimiehet ovat hyvin laajasti sitä mieltä, että lakimuutos on välttämätön toteuttaa, sanoo Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja ja JUKOn varapuheenjohtaja Jore Tilander.

– Sosiaalialan tehtävä on auttaa kansalaisia ja heikoimmassa asemassa olevia. Tällä hetkellä maalittaminen on kasvava ongelma ja työntekijöiden oikeudet tehdä työtään ilman pelkoa on turvattava. Maalittaminen ei saa uhata tärkeän tehtävän toteuttamista, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

– Maalittamisen uhka saattaa vaikuttaa tieteentekemiseen. Se voi pahimmillaan vaikuttaa tutkimusaiheiden valintaan ja estää tutkimuksen tekemistä. Tämä ilmiö on saatava hallintaan kriminalisoinnin avulla, kertoo Tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä oikeudellisesti suojattuja arvoja, joita ovat sananvapaus, mielipiteenvapaus ja viranomaisten virkavastuulla tekemän työn laillisuusperiaatteen toteutuminen ilman epäasianmukaista henkilöön kohdistuvaa häirintää.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

– Työhön liittyvä häirintä ja maalittaminen ovat uhka oikeusvaltiolle. Niiden yleistymiseen on puututtava rikoslailla. Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä arvoja, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

JUKO julkaisi uutisen 15.4.2021 klo 06.59.

>> Lue lisää Akavan sivuilta