Uutinen

Hyvä käytäntö -kilpailu kasvatti suosiotaan

Hyvä käytäntö -kilpailun logoTalentian Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui tänä vuonna 44 ehdokasta. Määrä kasvoi viime vuodesta, jolloin kisaan tuli 32 esitystä.

– Saimme esityksiä monipuolisesti sosiaalialan eri sektoreilta ja joka puolelta Suomea, aina pohjoisesta etelään. Raadin tehtävä on nyt tutustua näihin hyviin käytäntöihin ja valita finalistit. Työstä tulee varmasti vaikea, sanoo Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Talentia valitsee yhteistyökumppaneidensa kanssa alkuvuodesta Hyvä käytäntö -ehdokkaiden joukosta muutaman finalistin, jotka pääsevät esittelemään työtään virtuaalisilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 9.-10.3.2021.

Talentian yhteistyökumppaneina ovat tänä vuonna Innokylä, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Talentia Oulun seutu ry, Pirkanmaan Talentia ry, TaSO ry ja Globex Oy.

Yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan

Lopullisen päätöksen Hyvä käytäntö -voittajasta tekee Talentia yhteistyökumppaneidensa kanssa, mutta myös suuri yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan Hyvä käytäntö -finalisteista.

Talentian verkkosivuille avataan alkuvuonna kysely, jossa voi antaa äänensä mielestään parhaimmalle hyvälle käytännölle.

Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa. Palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa.

– Käytämme voittajan valitsemisessa kriteereinä käytännön ajankohtaisuutta, sovellettavuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käytännöstä tehtyä arviointia, Varsa sanoo.

Kaikki voivat tutustua Hyvä käytäntö -esityksiin

Hyvä käytäntö -esityksiin voivat tutustua myös kaikki muut, sillä ehdokkaat ovat tehneet käytännöstään esittelyn Innokylään. Esitykset löytää kirjoittamalla esityksen nimen Innokylän sivuilla hakukenttään.

Esitykset vuoden 2021 Hyväksi käytännöksi ovat:

 • Digiavusteinen StepApp-valmennus ® uusperheille
 • Digiklubitoiminta – yhdessä kohti yhdenvertaisempaa digiosallisuutta
 • Elävä Portfolio – oman osaamisen tunnistamisen prosessi
 • Entin Kohtaamo neuvoo ja opastaa 17-29-vuotiaita
 • Etsivä lähityö, kaduille ja julkisiin tiloihin jalkautuva sosiaalialan työ
 • Hopeakorutyöpajat lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille
 • Isot tunteet tulevat ja menevät-lastenkirja tunnesäätelyn ja traumatiedon lisäämiseksi lasten tueksi.
 • Kirahvit – pienten lasten osallisuuden kehittäminen lastensuojelussa
 • Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen avoimen pöydän menetelmällä
 • KokoNainen-opassarja, näkökulmia ja työvälineitä naiseuden huomioimiseen osana päihteistä toipumista
 • Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö
 • Kysy lastensuojelusta -Instagram
 • Lapsilähtöinen väkivaltatyön palvelu perheille
 • Lupa puhua -toimintamalli seksuaalisuuden puheeksi ottamiseksi asumispalveluissa
 • LÄHELLÄSI-kurssi muistisairaiden ja omaispuolisoiden parisuhteen tueksi
 • Maallikkoelvytys ja sydäniskuri tutuksi
 • Meniere Akatemia-Avain itsehoitoon. Huimaus ~ tinnitus ~ kuulonalenema
 • Miesten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistoiminnan avulla.
 • Missä äiti on? — Kirja lapselle, jonka äiti on poissa päihdeongelman vuoksi
 • Muistikummituokio
 • Naapurituottajat – päihdekuntoutujat tapahtumatuotannon moniosaajina
 • Naapuruston Nassikat – lasten yksinäisyyttä ehkäisevää liikuntatoimintaa
 • Palveluohjauksen mallin kehittäminen yhdessä paljon tukea tarvitsevien kanssa
 • Perheasioiden sovittelu -palvelu
 • Perhonen perheverkosto
 • Robottien kotikokeilut
 • Ruohonjuuritasolta alkaen tiedot yhdessä työtä tehden – Tuo paremmat ja mielekkäämmät koulutus- ja työ- sekä terveyspalvelut yhteiskuntaan
 • Sosiaalihuollon tarkistuslista
 • Sosiaalinen raportointi osana gerontologista sosiaalityötä
 • Sosiaalisen kuntoutuksen Etäkahvila
 • Stadin Soten Etätyötoiminta
 • Talousneuvola
 • Teams välitteinen asiakasfoorumi kehittämistyössä
 • Terveyskioskitoiminta ammattikoululaisille nuorille
 • Toimintaryhmät lapsille ja nuorille
 • Traumainformoitu tuki- ja neuvontatyö palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille
 • Tuetun keikkatyön malli
 • Tunnetaitoja perheille
 • Työhönvalmennuksen vertaisvalmentaja
 • Työkyky-työryhmä
 • Työparimalli rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn
 • Tähtiryhmä – vanhemman ja lapsen yhteisiä ilon hetkiä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa
 • Uuden eron prosessi – Erotilanteen psykososiaalinen tuki perheoikeudellisissa palveluissa
 • VarmaStartti – nuoren tukena kohti koulutusta ja työtä

Lisätietoja Hyvä käytäntö -palkinnosta antavat:

työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022
toimistopalvelupäällikkö Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@talentia.fi, puh. 09 3158 6003