Uutinen

Fjäder: Perhevapaajärjestelmän uudistaminen käyntiin jo tällä vaalikaudella

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii, että perhevapaajärjestelmän uudistaminen pitää aloittaa jo tällä vaalikaudella.

Hän esittää, että maan hallitus tekee vuoden 2017 aikana poliittisen päätöksen vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisesta siten, että sen lähtökohtana on puhtaasti työllisyys- ja tasa-arvonäkökulma.

– Kyseessä on niin suuri ja moniulotteinen uudistus, että sen valmistelu on aloitettava mahdollisimman nopeasti. Uusi perhevapaajärjestelmä on voitava toteuttaa seuraavalla vaalikaudella, Fjäder sanoo.

Erilaisia perhevapaamalleja on tehty niin paljon, että nyt olisi Fjäderin mukaan aika ryhtyä selvittämään, kuinka uudistus toteutetaan mahdollisimman tasa-arvoisesti ja kustannustehokkaasti.

– Ennen selvitystyötä ei kannata hirttäytyä yhteen malliin. Perhevapaiden tasa-arvoisen jakamisen lisäksi olisi erittäin tärkeää löytää keinoja, joissa töitä ja lasten hoitoa voidaan jakaa joustavasti siten, että niin perheet, työntekijät kuin työnantajat hyötyvät. Ja kaikki voittavat, jos maailman koulutetuimmat naiset voivat käyttää osaamistaan nykyistä paremmin ja joustavammin hyödyksi.

Fjäder muistuttaa, että naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja työllisyysasteen nostaminen tuo lähemmäksi hallituksen tavoitetta Suomen työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin. Nykyään 20–44-vuotiaiden miesten työllisyysaste on 76,5 prosenttia, kun samanikäisten naisten työllisyysaste on 70,7 prosenttia.

Akava ei ota perhevapaajärjestelmään kantaa arvopohjaisesti, vaan tasa-arvo- ja työllisyysnäkökulmasta.

– Erityisesti kotihoidontuki on nuorten koulutettujen naisten työmarkkina-ansa, jonka vuoksi heidän palkkansa, uransa ja eläkkeensä jäävät jälkeen siitä lisäarvosta, jota he koulutuksellaankin tavoittelevat, Fjäder sanoo.

Akavan mielestä nyt on perusteellisesti selvitettävä, millä tavoin kotihoidontuen ja ansiosidonnaisten perhevapaaetuuksien rahavirtoja voidaan kanavoida. Uudistus tulee järjestää tavalla, joka edistää naisen ja miesten tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla ja mahdollistaa työn ja hoitovastuun joustavan yhdistämisen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Linkki tiedotteeseen: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=19367

Akava julkaisi tiedotteen 28.10.2016