Uutinen

Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Avainta-alojen uusi sopimus on hyväksytty. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kommentoi:

”Vaikeiden neuvottelujen jälkeen voimme olla tyytyväisiä taitavasti neuvoteltuun Avainta-alojen uuteen työehtosopimukseen. Korotukset saadaan takautuvasti jo toukokuulta ja uudet perhevapaat ovat työehtosopimuksessa.”


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus hyväksyi perjantaina 17.6. Avainta-alojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.5.2022–30.4.2025.

Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden. Tänä vuonna yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia, kuitenkin vähintään 46 euroa 1. toukokuuta alkaen.

Paikallinen 0,5 prosentin erä neuvotellaan 14. lokakuuta mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1. marraskuuta alkaen.

Ensi vuonna peruspalkat tai niihin rinnastettavat kuukausipalkat nousevat 1,5 prosenttia 1. kesäkuuta alkaen. Paikallisesta 0,4 prosentin järjestelyerästä neuvotellaan maaliskuun loppuun mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1. kesäkuuta alkaen.

Lisäksi ensi vuonna neuvotellaan liittotasolla 1,2 prosentin kehittämiserän käytöstä. Erä on käytössä 1. kesäkuuta.

Osa kehittämiserästä käytetään vuosilomataulukon B-rivin poistoon 1. huhtikuuta alkaen sekä kokemuslisämääräysten yhdenvertaisuuden parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rahaa toimenpiteisiin työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Myös 1. helmikuuta 2024 käytössä on 0,4 prosentin keskitetysti jaettava kehittämiserä. Osa erästä varataan palkkausjärjestelmän kehittämiseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään työvoiman saatavuuden parantamiseen. Osalla kehittämiserää katetaan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kustannuksia.

Kolmannen vuoden palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta osapuolet neuvottelevat 15. maaliskuuta 2024 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30. huhtikuuta 2024.

Uudet perhevapaat työehtosopimukseen

Työehtosopimus korostaa nyt tasa-arvoa, kun sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

Perhevapaauudistuksen osalta JUKO tavoitteli tällä neuvottelukierroksella sukupuolineutraalia terminologiaa ja yhdenvertaista määrää palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle. AVAINTESin sopimuskirjaukset vastaavat nyt perhevapaata koskevaa lakiuudistusta. Kirjaukset tulevat voimaan samaan aikaan uudistuksen kanssa 1. elokuuta.

– Välillä pitkäksi aikaa keskeytyneissä neuvotteluissa jukolaisittain tärkeintä oli saada palkankorotukset taannehtivasti toukokuusta alkaen, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

– Myös tekstiparannukset ovat olennaisia. Perhevapaiden uusi jakautuminen palkallisena lisää työelämän tasa-arvoa. Lisäksi ensi keväänä saamme vihdoin poistettua vuosilomamääräyksistä niin sanotun B-rivin, jonka käyttö on jo pitkään koettu vanhentuneeksi.

AVAINTES koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä sekä Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA.

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimuksettomaan tilaan alat siirtyivät maaliskuun alussa.

JUKO on julkaissut uutisen 17.6.2022.