Uutinen

Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin vetoaa päättäjiin, jotta ihmisten arki ei ajautuisi kohtuuttomiin tilanteisiin asiakasmaksujen ja lääkekulujen vuoksi. Talentia on monen muun tahon rinnalla mukana verkostossa.

EAPN-Finin Terveys- ja köyhyystyöryhmän kysely on selvittänyt, miten ihmiset selviytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksista. Kyselystä nousi esiin monia parannusehdotuksia – yhtenä näistä maksukattojen yhdistäminen:

”Mielestäni eri tahojen maksukatot tulisi yhdistää. Voisi olla yksi maksukatto, joka kattaa Kelan, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon maksut”, totesi eräs vastaajista.

Monet ehdotukset koskivat toimeentulotukijärjestelmän yksinkertaistamista, toimeentulotuen perusosan tason nostamista ja palvelun saavutettavuutta. Vastaajat ehdottivat myös muun muassa, että terveydenhuollon asiakasmaksuja tulisi kohtuullistaa, maksuvaikeuksiin tulisi puuttua ajoissa, asiakasmaksujen perinnässä ei käytettäisi perintäfirmoja ja pikavippiyritysten toimintaa tulisia rajoittaa.

Kyselyyn vastasi noin 950 henkilöä, joista suuri osa käytti paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

EAPN-Fin on Suomen köyhyyden vastainen verkosto, jonka tarkoituksena on parantaa köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa, edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

>> Tutustu kyselyyn