Uutinen

Akavalaisille yrittäjille ja itsensätyöllistäjille uusi edunvalvontajärjestö

Yhdeksän akavalaista jäsenliittoa on perustanut Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön. Yksi mukana olevista jäsenliitoista on Talentia. Järjestön tehtävänä on tehostaa yrittäjien sekä itsensätyöllistäjien eli yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien edunvalvontaa.

Tavoitteena on myös palvella paremmin jäseniä, jotka yhdistävät työuraansa eri työmuotoja, erityyppisiä palkkatöitä ja yrittäjämäistä työtä. Uusi edunvalvontajärjestö kokoaa yhteen yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sopimusten hyviä käytäntöjä sekä tarjoaa heille apua toimeksiantosopimusten neuvottelutilanteissa.

– Tämä on konkreettinen askel eteenpäin yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnan tehostamiseksi. Akavalaiset ovat yhdessä luomassa työkalupakin, joista 2020-luvun monimuotoista työtä tekevät akavalaiset saavat apuvälineitä muuttuneessa ja muuttuvassa työelämässä. Tämä on suomalaisen ay-liikkeen historiassa pitkästä aikaa aivan uraa uurtava ja tulevaisuuteen katsova uudistus, kiittää Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Korkea-asteen suorittaneita itsensätyöllistäjiä oli viime vuonna 59 000, lähes kaksi kertaa enemmän kuin 2000-luvun alussa. Akavan selvitys osoittaa, että heistä yli 40 prosenttia yhdistelee monia työllistymisen tapoja kuten palkansaajatyötä, apurahoja, freelancertyötä ja yrittäjyyttä. Heidän työehdoistaan, sosiaaliturvastaan ja neuvotteluasemastaan on huolehdittava.

– Työn tekeminen erilaisten digitaalisten alustojen, pilvipalvelujen ja laskutusosuuskuntien kautta on lisääntynyt nopeasti. Tällaisten niin sanottujen pilvityötä tekevien asema ja siihen liittyvä turva jää usein epäselväksi. Heidän sosiaali- ja eläketurvansa sekä esimerkiksi mahdollisuus työterveyshuoltoon on turvattava aivan samoin kuin perinteisiä työsuhteita tekeville, sanoo edunvalvontajärjestön vastavalittu puheenjohtaja Salla Luomanmäki. Hän on Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja.

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö vaatii parannusta yrittäjien ja itsensätyöllistäjien mahdollisuuteen neuvotella kollektiivisesti työn tekemisen ehdoista.

– Yksinyrittäjille ja itsensätyöllistäjille on saatava mahdollisuudet neuvotella nykyistä reilummin palkkioistaan toimeksiantajansa kanssa ja heille kohdennettua ammattiliiton tukea ja palvelua pitää monipuolistaa. Tämän porukan määrä tulee yhä kasvamaan, kyllä heillekin on taattava reilu työelämä, Luomanmäki sanoo.

Akava pitää hyvänä maan hallituksen yrittäjäpakettia, jossa itsensätyöllistäjien asemaan on tulossa parannuksia.

– Hallitus on ottanut askeleen oikeaan suuntaan, mutta yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaan ja asemaan työelämässä tarvitaan vielä parannuksia. Akava valmistelee parhaillaan heidän avukseen tarkoitettua yhdistelmävakuutusmallia, jonka avulla palkkatyön ja yrittäjätyön yhtäaikainen vakuuttaminen olisi mahdollista, Fjäder kertoo.

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön perustajajäseniä ovat Akavan Erityisalat, Agronomiliitto, Suomen Psykologiliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Suomen Puheterapeuttiliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja KTK Tekniikan Asiantuntijat.

Kaikki Akavan jäsenliitot ovat tervetulleita uuteen edunvalvontajärjestöön, kehittämään yhdessä uuden työelämän tarvitsemaa edunvalvontaa.

Lisää aiheesta:

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön verkkosivut ovat osoitteessa www.akavanyrittajat.fi

Lisätietoja:

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter @SFJder

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön puheenjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan erityisalat, puh. 040 700 7800, twitter: @sallaluo