Uutinen

Akava tyytyväinen kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn tiukentamiseen

Akava on tyytyväinen, että kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä tiukennetaan ja perusteettomia kilpailukieltosopimuksia pyritään rajoittamaan. Eduskunnassa on tänään hyväksytty kilpailukieltosopimuksia koskevat lainsäädäntömuutokset.

– Kilpailukieltosopimusten runsas ja perusteetonkin käyttö on jäykistänyt korkeakoulutettujen työmarkkinoita ja hankaloittanut työvoiman liikkuvuutta ja rekrytointeja. Työntekijälle kilpailukiellon sidonnaisuusaika on tarkoittanut merkittävää ansiotulojen vähentymistä. On kestämätöntä, että kilpailukieltosopimuksilla on voitu estää osaavan työvoiman työpaikan vaihdokset ja siirtyminen kilpailevan yrityksen palvelukseen, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Akava liittoineen on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä lainsäädäntömuutosten aikaansaamiseksi, sillä kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet akavalaisten palkansaajien joukossa. On hienoa, että muutokset ovat edenneet ja meillä on jatkossa paremmat keinot rajoittaa perusteetonta kilpailukieltojen käyttöä, Fjäder jatkaa.

Lainsäädäntöä muutetaan siten, että työnantajan on korvattava kilpailukieltosopimuksen takia korvauksena sidonnaisuusajalta työntekijälle 40 prosenttia palkasta enintään 6 kuukauden kilpailukielloissa ja 60 prosenttia tätä pidemmissä.

– Tämä on hyvä parannus nykytilaan, vaikka ei kuitenkaan vastaa täysin toivomaamme ratkaisua. Sidonnaisuusajalta maksettava korvaus turvaa jatkossa paremmin kilpailukieltosopimuksen solmineen työntekijän toimeentuloa ja tämä hillitsee perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä. Sääntelyn tiukentamisen odotamme parantavan korkeakoulutetun työvoiman liikkuvuutta. Katsomme kuitenkin, että korvauksen olisi pitänyt olla täysimääräinen koko rajoituksen ajalta, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– On perusteltua myös kansainvälisen työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta, että kilpailukieltosopimusten käyttöä pyritään hillitsemään Suomessakin ja vähentämään työntekijöille aiheutuvaa haittaa. Lainsäädännön tiukentaminen on hyvä edistysaskel. On tärkeää seurata jatkossa, että lainsäädäntömuutos toimii tavoitteensa mukaisesti ja perusteettomat kilpailukieltosopimukset saadaan poistettua työmarkkinoilta, Murto sanoo.

Lisätietoja kilpailukieltosopimuksista on käytettävissä osoitteessa kilpailukieltosopimukset.fi

Akava julkaisi uutisen 10.11.2021.