Akava: Paikallisen sopimisen laajeneminen näkynyt jo nyt sovellusneuvotteluissa

Akava: Paikallisen sopimisen laajeneminen näkynyt jo nyt sovellusneuvotteluissa

Kilpailukykysopimus laajentaa huomattavasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytyneissä yrityksissä sekä julkisella sektorilla, Akava kiittää.

Paikallinen sopiminen on näkyvissä jo nyt, kun akavalaiset sopimusalat ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimusratkaisuja.

– Yli 60 prosenttia yksityisellä sektorilla tehdyistä, ylempiä toimihenkilöitä koskevista ratkaisuista on tehty siten, että työajan pidennys toteutetaan työpaikoilla sopien eli niille parhaiten sopivalla tavalla. Jos sopimukseen ei päästä, pidennys toteutetaan viime kädessä alan työehtosopimuksen eli perälautamallin mukaisesti, kertoo johtaja Maria Löfgren.

Mahdollisuudet työaikapankin ja selviytymis- eli kriisilausekkeiden käyttämiseen lisääntyvät kilpailukykysopimuksessa nykyiseen verrattuna. Selviytymislauseke tarkoittaa sitä, että yritys voi poikkeuksellisiin talousvaikeuksiin jouduttuaan sopia työntekijöiden kanssa työehtojen sopeuttamisesta irtisanomisten tai lomautusten sijaan. Vastaavasti henkilöstöedustajien toimintaedellytyksiä parannettiin.

Järjestäytymättömässä kentässä näitä laajentuvia joustomahdollisuuksia ei ole, koska Suomen Yrittäjät torjui hallituksen kompromissiesityksen.

Kaikki työmarkkinajärjestöt olivat valmiita laajentamaan sopimismahdollisuuksia siten, että järjestäytymättömätkin yritykset olisivat päässeet sopimisen laajuuden ja osapuolten suhteen samaan asemaan kuin järjestäytyneet yritykset.

– Tämä ei olisi vaatinut luottamusmiespakkoa eikä yritysten pakkojärjestäytymistä, kuten on väitetty. Jos hallituksen kompromissi olisi kelvannut myös järjestäytymättömille yrityksille, yleissitovien työehtosopimusten piirissä olevat neljännesmiljoona palkansaajaa olisivat tulleet paikallisen sopimisen piiriin, Löfgren toteaa.

Akavan mielestä maan hallituksen tapa sopia paikallisen sopimisen laajentamisesta on omiaan lisäämään hyvää ilmapiiriä työpaikoilla sekä työmarkkinoilla.

– Vaikka kiky-prosessista ei voi parhaita tyylipisteitä antaa, pitäisi kaikkien nyt marisemisen sijaan ryhtyä toimiin Suomen kilpailukyvyn ja taloustilanteen parantamiseksi. Suurin osa palkansaajista ja työnantajista on jälleen kerran osoittanut olevansa tähän valmiita, ja uskon joukon vielä kasvavan, puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

Akava on jo pitkään puhunut paikallisen sopimisen laajentamisen puolesta ja on valmis jatkamaan sen kehittämistä.

– Me panostamme luottamusmiesten eli paikallisten työpaikkavaikuttajien osaamisen kehittämiseen. Akavalaisten luottamusmiesten vahva osaaminen ja kehittämismotivaatio voidaan saada vielä nykyistäkin tehokkaammin hyötykäyttöön työpaikoilla. Parhaiten tulevat menestymään ne yritykset, jotka ymmärtävät, että kyse on yhteistyöstä, jonka varaan työyhteisöjen kehittäminen ja työn tuottavuuden nostaminen on hedelmällisintä rakentaa, Fjäder uskoo.
Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Johtaja Maria Löfgren, työelämäasiat, puh. 040 568 2798, twitter: @marialofg

Akava julkaisi tiedotteen 2.6.2016

Jaa sivu