Akava on valmis Suomen-mallin valmisteluun

Akava on valmis Suomen-mallin valmisteluun

Akava pitää myönteisenä, että SAK:n hallitus hyväksyi alustavasti kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen ja on valmis jatkamaan yhteistä valmistelua Suomen-mallin muodostamiseksi.

Kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen, kotimarkkinoiden ja julkisen sektorin erilaiset lähtökohdat tulee tällöin ottaa huomioon riittävän selkeästi.

–Seuraava vaihe on äärimmäisen tärkeä, jotta kilpailukykysopimuksen neuvottelutulos saadaan vietyä työ- ja virkaehtosopimuksiin, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Jaa sivu