Akava: Neuron kurssia voi nostaa tukemalla naisten asemaa yrityskohtaisilla ratkaisuilla

Akava: Neuron kurssia voi nostaa tukemalla naisten asemaa yrityskohtaisilla ratkaisuilla

Akava muistuttaa, että naisen euron eli neuron kurssin parantaminen perhevapaita tasaamalla ja naisten työllisyysastetta parantamalla on mahdollista jo nyt työnantajan ja työntekijöiden välisellä yhteistoiminnalla ja yhteisesti sopimalla. Työnantajat voivat kannustaa isiä perhevapaiden käyttöön ja helpottaa perhevapailta paluuta.

– Eikö paikallista sopimista kannattaisi edistää nimenomaan korjaamalla epäkohtia, joilla on vaikutusta työllisyysasteeseen? Työntekijät ja työnantajat voisivat yhteisesti sopimalla ratkaista useita perhevapaiden epätasaiseen jakautumiseen liittyviä epäkohtia, toteaa johtaja Maria Löfgren.

Yrityksissä voidaan kehittää rekrytointikäytäntöjä sukupuolesta riippumattomiksi esimerkiksi siten, että työnhakuprosessi etenee tiettyyn pisteeseen saakka anonyymisti. Työpaikoilla on tehtävä palkkakartoituksia, joiden tasoa ja informatiivisuutta voidaan kehittää yli lain edellyttämän minimitason. Niiden avulla voidaan analysoida sukupuolten välisiä palkkauksellisia eroja ja eliminoida sellaiset palkkaerot, jotka eivät perustu hyväksyttäviin syihin.

Täydellinen työelämän tasa-arvo edellyttää sitä, että sukupuoli ei ohjaa ammatinvalintaa tai rekrytointipäätöksiä. Lisäksi sukupuolilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus käyttää perhevapaita ja työllistyä niiden käyttämisestä huolimatta. Palkkauksen on perustuttava läpinäkyviin kriteereihin.

– Tasa-arvon lisäämisen keinoista vaikuttavin olisi perhevapaauudistus, joka johtaisi perhevapaiden jakautumiseen tasaisemmin, Löfgren sanoo.

Akava vaatii, että perhevapaajärjestelmän uudistaminen aloitetaan jo tällä vaalikaudella. Uudistaminen tulee tehdä siten, että lähtökohtana on työllisyys- ja tasa-arvonäkökulma.

– Tasaisempi perhevapaajärjestelmä kohentaisi naisten työmarkkina-asemaa, parantaisi työelämän, perhe-elämän ja isien tasa-arvoa ja lisäisi lasten oikeutta molempiin vanhempiinsa. Suomi nousisi Ruotsin ohi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mallimaaksi ja houkuttelevaksi paikaksi asua, elää ja tehdä työtä. Perhevapaauudistus olisi tällä hetkellä mahdollisesti merkittävin Suomen menestystarinan rakennuspalikka, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavalta uusi video: Neurolle nostovoimaa

Akava on julkaissut uuden videon nimeltä Neurolle nostovoimaa. Akavan neuro-videot tuovat huumorin keinoin esiin, mitä naisten ja miesten kokonaisansioiden erot käytännössä tarkoittaisivat, jos ne muunnettaisiin valuuttakursseiksi.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten kokonaisansiot olivat viime vuonna 82 prosenttia miesten ansioista. Niinpä nainen joutuisi käyttämään 1,22 naisen euroa eli neuroa saadakseen valuutalleen katetta yhden euron verran.

– Sukupuolten välisten palkkauksellisten erojen taustalla voi olla monia syitä: perinteiset naisten ja miesten ammatit selittävät osan, ylitöiden tekeminen ja tulospalkkiot tietyissä tehtävissä osan. Vielä nykyäänkin on kuitenkin olemassa sukupuoleen tai perhevapaiden käyttöön perustuvaa työpaikkatason palkkapolitiikkaa, jonka osuus vaihtelee monella akavalaisella alalla kymmenen prosentin molemmin puolin, Löfgren kertoo.

Akavan mielestä keskustelua neuron kurssin nostamisesta on jatkettava niin kauan, että naisten eurosta puhuminen on tehty käytännössä tarpeettomaksi. Akavan ja sen liittojen verkkosivuilta saat ohjeita siihen, kuinka neuron kurssia voi pyrkiä nostamaan jo nyt.

Lisää aiheesta:

Akavan uusi neurovideo: Neurolle nostovoimaa www.akava.fi/neurolle_nostovoimaa

Akavan neurovideo: Naisten euron kurssin on aika nousta: www.akava.fi/neuronkurssi_nousuun_video

Naisen euro eli neuro nousuun: www.akava.fi/neuro

Näin valmistaudut palkkaneuvotteluihin www.akava.fi/nain_neuvottelet_palkkasi_kohdalleen

Saat asiantuntevaa palkkaneuvontaa Akavan jäsenliitoilta www.akava.fi/liittojen_palkkaneuvonta

Akavalaisen artikkeli: Naisen euro on vähemmän kuin miehen euro 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder

Johtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798, twitter: @marialofg

Jaa sivu