Akava: Käsitys työttömien aktivoinnista jäänyt menneelle vuosituhannelle

Akava: Käsitys työttömien aktivoinnista jäänyt menneelle vuosituhannelle

Akava on erittäin pettynyt tapaan, jolla työttömien omaan aktiivisuuteen suhtaudutaan työllisyystyöryhmän toimeksiannossa ja raportissa. Työryhmän esittämässä mallissa ei huomioida millään tavalla työttömän omatoimista työnhakua. Myöskään opiskeluun tai osaamisen kehittämiseen ei haluta ottaa kantaa.

Työttömällä on mallissa rahattomia omavastuupäiviä. Ne muuttuvat korvauspäiviksi, jos hän on ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän viikon aikana tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin viiden päivän ajan. Jos nämä ehdot eivät täyty, työtön menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa ja työttömyysturvan taso laskee 4,65 prosenttia.

Akava pitää erittäin suurena ongelmana, että omavastuupäivien lisäämiseltä ei voi välttyä aktiivisellakaan omatoimisella työnhaulla.

– Erityisesti korkeakoulutetut työttömät eivät jää vain TE-toimistojen avun varaan, vaan etsivät töitä ja pyrkivät pitämään osaamistaan yllä itse aktiivisesti. Tämän huomiotta jättäminen ei parhaalla tahdollakaan sanoen ole nykyaikaa, sanoo Akavaa työryhmässä edustanut ekonomisti Heikki Taulu.

Akava ihmettelee erityisesti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n nuivaa suhtautumista työttömien opiskeluun ja osaamisen lisäämiseen.

– Kun aloja häviää ja uusia syntyy tilalle, on aivan ehdottoman tärkeää, että niin työssä olevien kuin työttömien osaamista ja koulutusta täydennetään jatkuvasti. Osaavat työntekijät ovat Suomen menestyksen kulmakivi. On hyvin vaikea ymmärtää, miksi työttömien koulutuksen lisäämistä vastustetaan, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava pitää omavastuupäivien lisäämisen kriteereitä epäoikeudenmukaisena ja epätasa-arvoisena niitä työnhakijoita kohtaan, joille ei tarjota työllistymistä edistävää palvelua ja jotka eivät aktiivisesta työn hakemisesta huolimattakaan onnistu työllistymään ehdot täyttävällä tavalla. Työnhaun riittävä aktiivisuus voitaisiin todentaa esimerkiksi kolmen kuukauden välein tapahtuvan haastattelun yhteydessä.

Akava vaatii maan hallitusta parantamaan työttömien opiskelumahdollisuuksia.

– Akava esitti jatkuvasti, että työryhmä olisi ottanut selvästi kantaa vähintään sen puolesta, että opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi käynnistettäisiin selvitys. Hallituksen on otettava koppi tästä, jos aiomme parantaa Suomen kilpailukyvyn kivijalkaa. Nyt olisi tärkeintä keksiä positiivisia porkkanoita, joilla työttömiä kannustetaan töihin ja kehittämään osaamistaan. Valitettavasti meillä tehdään päinvastoin, Fjäder ihmettelee.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder Ekonomisti Heikki Taulu, puh. 050 361 2869

Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=19163

Jaa sivu