Ajankohtaista hakemusten käsittelytilanteesta Erkossa

Koronatilanteen johdosta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon on saapunut noin kymmenkertainen määrä alkavan työttömyyden hakemuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Valtavan hakemusmäärän vuoksi hakemusten käsittelyynottoaika on hidastunut merkittävästi tavanomaisesta.

Maksatuksen nopeuttamiseksi Erko on 22.5.2020 lähtien maksanut peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. Ennakkomaksusta ei anneta päätöstä ja se maksetaan ilman lapsikorotusta.

Kirjallinen päätös päivärahan suuruudesta annetaan varsinaisen hakemuskäsittelyn yhteydessä. Päätöksenannon yhteydessä kassa maksaa varsinaisen päivärahan ja ennakkona maksetun päivärahan välisen erotuksen. Jos ennakkoa on maksettu liikaa, peritään se takaisin.

Ennakkomaksujen alkaessa tarkoituksena oli maksaa ennakkoa myös sovitellun päivärahan hakijoille. Järjestelmäteknisten esteiden vuoksi tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Ajantasaista käsittelytilannetta voi seurata Erkon kotisivuilta. Hakemuksen tullessa käsittelyvuoroon, kassa käsittelee kerralla valmiiksi kaikki kyseisen henkilön kassaan lähettämät hakemukset, jos tämä vain on mahdollista. Työttömyyden pitkittyessä kannattaakin kassalle lähettää jatkohakemuksia, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisi vielä käsitelty. Jatkohakemukset voi lähettää verkkoasioinnin ansiopäivärahahakemus -lomakkeella.

Lisätietoa: Erko.fi