UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry julkaisee sosiaalialan korkeakoulutettujen uutiskirjettä, jonka voi tilata tilauslomakkeen kautta: http://uutiskirje.talentia.fi/. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan pakollisina tietoina nimi, mitä tahoa/koulutusluokkaa vastaaja edustaa ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Talentian lukuun. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tässä osiossa kerromme Talentian uutiskirjeeseen liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi.

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

  • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

  • sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeus oikaista tietoja

  • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  • jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
  • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämiseksi

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Talentian toimistoon sähköpostilla (toimisto@talentia.fi) tai postitse Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Talentian tietosuojavastaava:

Markku Linnapuomi

Sähköposti: tietosuojavastaava@talentia.fi