Hyvinvointialueiden luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteinen neuvottelupäivä

Koulutukseen ensi sijalla ovat saman työpaikan työparit (luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu). Riittää, että toinen heistä on Talentia jäsen.