Työryhmäjäsenyydet

Keskusjärjestö Akavan toimielimet

Akavan hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Marjo Varsa

Sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunta
>> Jenni Karsio, puheenjohtaja
>> Marjo Katajisto, varajäsen

Osaaminen ja koulutus -toimikunta 
>> Jaana Manssila, jäsen / varajäsen Marjo Varsa

Järjestötoimikunta
>> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Mikko Suomalainen

Työvaliokunta
>> Jenni Karsio, varajäsen

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta
Varsinaisena jäsenenä toimii kulloinen TaSO ry:n puheenjohtaja ja varajäsenenä Talentian opiskelijatoiminnan työntekijä.

Tasa-arvotyöryhmä
>> Marjo Varsa, jäsen

Akavan maakuntien verkostot

Akavan maakuntien verkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Verkostot noudattavat maakunnallista jakoa. Talentialaisia on useamman verkoston avainpaikoilla maakunnissa.


Työmarkkinaneuvottelut

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

JUKOn hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Paula Kangasmaa

JUKOn liittokokousedustajat
>> Jenni Karsio, jäsen
>> Paula Kangasmaa, jäsen
>> Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen
>> Janne Seppälä, varajäsen

Jukon maakunnan neuvottelukunta
Maakunnan ja maakunnan yhtiöiden työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon maakunnan neuvottelukunta.

>> Tuomas Hyytinen, puheenjohtaja / varajäsen Tiina Kinnunen
>> Paula Kangasmaa, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen

Jukon kunnan neuvottelukunta
Kunnan työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon kunnan neuvottelukunta.

>> Paula Kangasmaa, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan asettamien jaostojen ja työryhmien jäsenet:

KVTES-jaosto
>> Paula Kangasmaa, jäsen
>> Tiina Kinnunen, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Mikko Suomalainen

Avainta- järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Mikko Suomalainen

Kuntasektorin paikallistyöryhmä
Kuntasektorin paikallistyöryhmä selvittää mm. kuntasektorin suunnittelemia ja toimeenpanemia lomautuksia, KVTES:n paikallisten sopimusten käsittelyä.

>> Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Paula Kangasmaa

**

KVTES-pääsopimuksen mukaiset SOTE-työryhmät:

SOTE-työryhmä
>> Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-palkkaustyöryhmä
>> Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-työaikatyöryhmä
>> Tuomas Hyytinen, jäsen

**

Terveyspalvelualan Unioni

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee työnantajajärjestön kanssa Terveyspalvelualan Unioni.

>> Tiina Kinnunen, hallituksen puheenjohtaja

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee Talentia itse työnantajajärjestön kanssa. Sopimuksen hyväksymisestä päättää Talentian hallitus.

>> Paula Kangasmaa


Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erkon hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen ja 1. varapuheenjohtaja / varajäsen Anne Rytilahti
>> Ville Savilampi, jäsen / varajäsen Riina Karjalainen

Erkon työvaliokunta
>> Jenni Karsio, jäsen


A-palvelut ry

A-palvelut ry:n hallitus
>> Mikko Suomalainen, jäsen / varajäsen Janne Seppälä


Lastensuojelu

Lastensuojelun keskusliiton hallitus

Lastensuojelun keskusliiton tiedotustyöryhmä
>>
Kaisa Yliruokanen, jäsen

Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi

>> Marjo Katajisto, jäsen

Ammattietiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

>> Maija Uramo, lastensuojelun koordinaattori (Vantaa), jäsen

Sosiaalinen toimintakyky

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA
Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointityöryhmä

>> Jaana Manssila, jäsen

Yrittäjyys

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n hallitus

>> Alpo Heikkinen, puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

(Päivitetty 27.8.2021)

Jaa sivu