Työryhmäjäsenyydet

Työmarkkinaneuvottelut

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Jukon maakunnan neuvottelukunta
Maakunnan ja maakunnan yhtiöiden työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon maakunnan neuvottelukunta.
>> Tero Ristimäki / neuvottelukunnan puheenjohtaja
>> Eeva-Liisa Lindholm / varajäsen
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen
>> Paula Kangasmaa / varajäsen

Jukon kunnan neuvottelukunta
Kunnan työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon kunnan neuvottelukunta.
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // Tuomas Hyytinen / varajäsen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan asettamien jaostojen ja työryhmien jäsenet:

KVTES-jaosto
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // varajäsen Tuomas Hyytinen

KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Mikko Suomalainen

Avainta- järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Mikko Suomalainen

Kuntasektorin paikallistyöryhmä
(Selvittää mm. kuntasektorin suunnittelemia/toimeenpanemia lomautuksia, KVTES:n paikallisten sopimusten käsittely.)
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen // varajäsen Paula Kangasmaa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen

JUKO ry:n liittokokousedustajat
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen // varajäsen Janne Seppälä
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // varajäsen Eeva-Liisa Lindholm
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen // varajäsen Tiina Kinnunen

Terveyspalvelualan Unioni

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee työnantajajärjestön kanssa Terveyspalvelualan Unioni.
>> Tiina Kinnunen / varsinainen jäsen

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee Talentia itse työnantajajärjestön kanssa. Sopimuksen hyväksymisestä päättää Talentian hallitus.
>> Paula Tuomola


Työnjako

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työnjakojaosto
>> Marjo Varsa / varsinainen jäsen

Lastensuojelu

Lastensuojelun keskusliiton hallitus
>>
Tero Ristimäki / varsinainen jäsen

Lastensuojelun keskusliiton tiedotustyöryhmä
>>
Kaisa Yliruokanen / varsinainen jäsen

Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi
Marjo Katajisto / jäsen

Ammattietiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.
>>
Maija Uramo lastensuojelun koordinaattori, Vantaa / varsinainen jäsen

Sosiaalinen toimintakyky

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA
Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointityöryhmä
>> Jaana Manssila / varsinainen jäsen

Ihmiskauppa

HOIKU – Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa
Hankkeen moniammatillinen asiantuntijaryhmä
>> Alpo Heikkinen / varsinainen jäsen

Yrittäjyys

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
>> Alpo Heikkinen


Keskusjärjestö Akavan toimielimet

Akavan hallitus
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen
>> Marjo Varsa / varajäsen

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta
>>
Mikael Lintula / varsinainen jäsen
>> Saana Landgrén / varajäsen

Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta
>> Jaana Manssila / varsinainen jäsen
>> Marjo Varsa / varajäsen

Järjestötoimikunta
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen
>> Mikko Suomalainen / varajäsen

Sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta
>> Tero Ristimäki / toimikunnan puheenjohtaja
>> Marjo Katajisto / varajäsen

Työvaliokunta
>>
Tero Ristimäki / varajäsen

Tasa-arvotyöryhmä
>> Marjo Varsa / varsinainen jäsen

Akavan maakuntien verkostot

Akavan maakuntien verkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Verkostot noudattavat maakunnallista jakoa. Talentialaisia on useamman verkoston avainpaikoilla maakunnissa.


Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Hallitus
>> Tero Ristimäki (1. varapuheenjohtaja), varajäsen Niina Väkeväinen
>> Janne Seppälä, varajäsen Riina Karjalainen

A-lomat ry

Hallitus
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen
>> Anu Hämäläinen / varajäsen

Jaa sivu