Työryhmäjäsenyydet

Keskusjärjestö Akavan toimielimet

Akavan hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Marjo Varsa

Sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunta
>> Jenni Karsio, puheenjohtaja
>> Marjo Katajisto, varajäsen

Osaaminen ja koulutus -toimikunta 
>> Jaana Manssila, jäsen / varajäsen Marjo Varsa

Järjestötoimikunta
>> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Mikko Suomalainen

Työvaliokunta
>> Jenni Karsio, varajäsen

Innovaatio ja kasvu -toimikunta
>> Ville Savilampi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta
Varsinaisena jäsenenä toimii kulloinen TaSO ry:n puheenjohtaja ja varajäsenenä Talentian opiskelijatoiminnan työntekijä.

Tasa-arvotyöryhmä
>> Marjo Varsa, jäsen

Akavan maakuntien verkostot

Akavan maakuntien verkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Verkostot noudattavat maakunnallista jakoa. Talentialaisia on useamman verkoston avainpaikoilla maakunnissa.


Työmarkkinaneuvottelut

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

JUKOn hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn liittokokousedustajat
>> Jenni Karsio, jäsen
>> Paula Kangasmaa, jäsen
>> Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen
>> Johanna Rantanen, varajäsen

Jukon hyvinvointialueiden neuvottelukunta
Hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon hyvinvointialueiden neuvottelukunta.
>> Tuomas Hyytinen, puheenjohtaja / varajäsen Konstantin Laakkonen
>> Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Paula Kangasmaa

Jukon kunnan neuvottelukunta
Kunnan työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon kunnan neuvottelukunta.

>> Paula Kangasmaa, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan asettamien jaostojen ja työryhmien jäsenet:

KVTES-jaosto
>> Tiina Kinnunen, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn järjestövalmiuden koordinaatiotyöryhmä
Janne Seppälä, jäsen

JUKOn kuntasektorin järjestövalmiuden koordinaatiotyöryhmä
Janne Seppälä, jäsen

Kuntasektorin keskuslakkotoimikunta
>> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Mikko Suomalainen

Avainta- järjestövalmiustyöryhmä
>> Mikko Suomalainen, jäsen / varajäsen Janne Seppälä

Kuntasektorin paikallistyöryhmä
Kuntasektorin paikallistyöryhmä selvittää mm. kuntasektorin suunnittelemia ja toimeenpanemia lomautuksia, KVTES:n paikallisten sopimusten käsittelyä.
>> Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen

**

KVTES-pääsopimuksen mukaiset SOTE-työryhmät:

SOTE-työryhmä
>> Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-palkkaustyöryhmä
>> Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-työaikatyöryhmä
>> Tiina Kinnunen, jäsen

**

Terveyspalvelualan Unioni

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee työnantajajärjestön kanssa Terveyspalvelualan Unioni.

>> Tiina Kinnunen, hallituksen puheenjohtaja

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee Talentia itse työnantajajärjestön kanssa. Sopimuksen hyväksymisestä päättää Talentian hallitus.

>> Paula Kangasmaa

Talentian edustajat yks. sos.palv.alan tes-työryhmiin 2022-2024

• Terveet ja tulokselliset työajat -oppaan uudistaminen ja ketkä kuuluvat hälytysrahan piiriin
>>Paula Kangasmaa
• Palkkaselvitystyöryhmä, tilastotyöryhmä ja palkkaussopimuksen uudistustyöryhmä jatkavat edelleen
>>Paula Kangasmaa

• Työhyvinvointityöryhmä (jaettu kahteen osa-alueeseen):

a. Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmä tarkastelee työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta.

>>Heidi Pekkarinen

b. Matka-aika ja etätyön periaatteet, lepotauko (taukopaikat ja joutuisa ruokailu)

>>Paula Kangasmaa

• Työryhmä, joka selvittää TES:n 25 §:n mukaista suojavaatetusta.

>>Paula Kangasmaa ja Jaana Manssila

 


Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erkon hallitus
>> Jenni Karsio, jäsen ja 1. varapuheenjohtaja / varajäsen Anne Rytilahti
>> Ville Savilampi, jäsen / varajäsen Riina Karjalainen

Erkon työvaliokunta
>> Jenni Karsio, jäsen


A-palvelut ry

A-palvelut ry:n hallitus
>> Mikko Suomalainen, jäsen / varajäsen Janne Seppälä


Lastensuojelu

Lastensuojelun keskusliitto

>>Lastensuojelun neuvottelukunta, Alpo Heikkinen
>>Lapsi- ja perhepolitiikka, Hanna-Leena Laitinen
>> Viestintäryhmä, Kaisa Yliruokanen

Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi
> >Marjo Katajisto, jäsen

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 2020–2023
>>Marjo Varsa

Oikeus oppia -foorumi 2020–2022
>>Marjo Varsa

Ammattietiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.
>> Maija Uramo, lastensuojelun koordinaattori (Vantaa), jäsen

Sosiaali- ja terveysministeriö:

 • Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta –
  • Marjo Varsa (jäsen), Alpo Heikkinen (varajäsen)
  • Sote-henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden hanke (Jenni Karsio, alatyöryhmissä Talentian edustajia JUKOn asettamina)
  • Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryymä
   • Jaana Manssila

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishanke SOTEKO

 • Jaana Manssila

Valvira: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta
• Marjo Varsa (jäsen), Alpo Heikkinen (varajäsen)

Muut ryhmät

Mieli ry: Mielenterveyspooli, Marja Marttila

Sosiaalityön tutkimuksen seura, Alpo Heikkinen

Yrittäjyys

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n hallitus

>> Alpo Heikkinen, puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

 

Jaa sivu