Työryhmäjäsenyydet

Työmarkkinaneuvottelut

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Jukon maakunnan neuvottelukunta
Maakunnan ja maakunnan yhtiöiden työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon maakunnan neuvottelukunta.
>> Tero Ristimäki / neuvottelukunnan puheenjohtaja
>> Eeva-Liisa Lindholm / varajäsen
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen
>> Paula Kangasmaa / varajäsen

Jukon kunnan neuvottelukunta
Kunnan työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon kunnan neuvottelukunta.
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // Tuomas Hyytinen / varajäsen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan asettamien jaostojen ja työryhmien jäsenet:

KVTES-jaosto
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // varajäsen Tuomas Hyytinen

Kunta-alan järjestövalmiutta koordinoiva työryhmä
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Leena Kemppainen

KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Leena Kemppainen

Avainta- järjestövalmiustyöryhmä
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Leena Kemppainen

Kuntasektorin paikallistyöryhmä
(selvittää mm. kuntasektorin suunnittelemia/toimeenpanemia lomautuksia)
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen // varajäsen Paula Kangasmaa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen

JUKO ry:n liittokokousedustajat
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen // varajäsen Janne Seppälä
>> Paula Kangasmaa / varsinainen jäsen // varajäsen Eeva-Liisa Lindholm
>> Tuomas Hyytinen / varsinainen jäsen // varajäsen Leena Kemppainen

Terveyspalvelualan Unioni

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee työnantajajärjestön kanssa Terveyspalvelualan Unioni.
>> Tuomas Hyytinen / Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelee Talentia itse työnantajajärjestön kanssa. Sopimuksen hyväksymisestä päättää Talentian hallitus.
>> Paula Tuomola


Työnjako

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työnjakojaosto
>> Marjo Varsa / varsinainen jäsen

Lastensuojelu

STM / LAPE-hanke / Selvitys ratkaisuiksi lastensuojelutyön kuormituksen vähentämiseen sekä tiekartta siirtymisestä kunnallisesta maakuntapohjaiseen lastensuojeluun. Selvityshenkilö: Aulikki Kananoja
>> Alpo Heikkinen / Selvitystyön taustaryhmän jäsen

Lastensuojelun keskusliiton hallitus
>>
Tero Ristimäki / varsinainen jäsen

Lastensuojelun keskusliiton tiedotustyöryhmä
>>
Kaisa Yliruokanen / varsinainen jäsen

Varhaiskasvatus

Opetus-  ja kulttuuriministeriö
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta
Neuvottelukunnan tehtävänä on vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa yhteiskunnassa, edistää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, ja kuntien kanssa sekä tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.
>>
Tero Ristimäki / varsinainen jäsen
>> Marjo Varsa / varajäsen

Ammattietiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.
>>
Maija Uramo lastensuojelun koordinaattori, Vantaa / varsinainen jäsen

Sosiaalinen toimintakyky

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA
Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointityöryhmä
>> Jaana Manssila / varsinainen jäsen

Ihmiskauppa

HOIKU – Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa
Hankkeen moniammatillinen asiantuntijaryhmä
>> Alpo Heikkinen / varsinainen jäsen

Yrittäjyys

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n hallitus
>> Alpo Heikkinen / varajäsen


Keskusjärjestö Akavan toimielimet

Akavan hallitus
>> Tero Ristimäki / varsinainen jäsen

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta
>>
Laura Finander / varsinainen jäsen
>> Saana Landgrén / varajäsen

Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta
>> Jaana Manssila / varsinainen jäsen

Järjestötoimikunta
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen
>> Leena Kemppainen / varajäsen

Sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta
>> Tero Ristimäki / toimikunnan puheenjohtaja
>> Päivi Vepsä / varajäsen

Työvaliokunta
>>
Tero Ristimäki / varajäsen

Tasa-arvotyöryhmä
>> Marjo Varsa / varsinainen jäsen

Akavan alueverkostot

Alueverkostot ja niiden johtoryhmät vastaavat Akavan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Akavalla on viisitoista alueverkostoa. Verkostot noudattavat maakunnallista jakoa.
Toimintaa johtaa aluejohtoryhmä, jonka jäsenten vastuualueet määräytyvät erikoisalan tai tehtävän mukaan. Jäsenten vastuualueita ovat:

  • koulutuspolitiikka, korkeakoulutus
  • alueiden kehittäminen, elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
  • työllisyyspolitiikka, työelämän laatu
  • maakuntauudistus, sote

Talentian edustajat Akavan aluejohtoryhmissä

Isoviita Anna, Satakunta
Jaatinen Auli, Uusimaa
Kilpimaa Piia, pj, Lappi
Kivioja Tuija, Pohjanmaa
Laine Sanna, Pohjois-Pohjanmaa
Malkamäki Hannu, Etelä-Pohjanmaa
Mäkitalo Ari, Etelä-Savo
Nyyssönen Mia, Pohjois-Savo
Rantanen Johanna, Häme
Rautiainen Maarit, Kainuu
Siitari Heljä, Keski-Suomi
Tuukkanen-Salovesi Tessa, Pirkanmaa
Vanhala-Taimisto Anu, Kaakkois-Suomi

Akavan liittojen verkostot

Liittojen verkoston jäsenyys on aluejohtoryhmän jäsenyyttä kevyempi tapa tutustua ja osallistua Akavan aluevaikuttamiseen. Kyseessä on neuvottelukunnan kaltainen alueverkoston toimija. Jokaisella Akavan liitolla on oikeus nimetä edustajansa verkostoon.

Talentian edustajat verkostossa

Veikko Heikkinen, Kaakkois-Suomi
Seija Hiltunen, Lappi
Sanna Lastikka, Pohjois-Pohjanmaa
Riikka Rantanen, Keski-Suomi
Arja Pöntinen-Heinonen, Pohjois-Karjala
Kyllikki Klemm, Etelä-Savo
Tiina Väisänen, Pohjois-Savo
Katri Maahi, Pirkanmaa
Heini Ristavaara, Häme
Teija Ristaniemi, Uusimaa
Sonja Sulkakoski, Pohjanmaa
Talentialainen opiskelijajäsen: Lilli Laamanen, Uusimaa (Metropolia amk)


Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Hallitus
>>
Tero Ristimäki (1. varapuheenjohtaja) / varajäsen Anne Rytilahti
>> Päivi Vepsä / varsinainen jäsen
>> Petra Salovaara / varajäsen

TJS-Opintokeskus

Hallitus
>> Leena Kemppainen / varajäsen

A-lomat ry

Hallitus
>> Janne Seppälä / varsinainen jäsen // varajäsen Leena Kemppainen

Jaa sivu